STRØMAVTALER

Lavt eller høyt forbruk?

Landbruk eller liten bedrift? Større bedrift eller offentlig virksomhet? Vi har strømavtalen som passer ditt behov. Fyll ut feltene under, så hjelper vi deg å finne den strømavtalen som passer best for din bedrift.

Forbruk


Hva er viktigst for deg?

ForutsigbarhetLavest pris

Flere strømavtaler:

 

Fastavtale

 • Full kontroll for ett år av gangen
 • Gjeldende pris fra 01.10.2018: 48,11 øre/kWh

Fastavtale er en enkel og smart avtale for deg som ønsker full kontroll på strømprisen. Du betaler samme fastpris per kWh i hele avtaleperioden på et år - uavhengig av svingninger i markedet.

I samsvar med «Lov om elsertifikater» inneholder prisen kostnader til kjøp av elsertifikater. Les mer her. Fastavtale tilbys kun kunder i prisområdet NO3 (Midt-Norge).

Velg eFaktura - det lønner seg!
Ved å velge eFaktura sparer du et gebyr på 47,20 kr/mnd for å motta papirfaktura. I tillegg blir det enkelt og oversiktlig å betale strømregningen.

Alle priser er opplyst eks. mva.

Bli kunde:

 

Landbruks- og bedriftsstrøm

 • Passer for deg som ønsker å oppnå lave og forutsigbare priser
 • Unngå pristoppene
 • Mulighet for avtale om oppfølging av elkontroll

Bedriftsstrøm/landbruksstrøm er en skreddersydd strømavtale for bedrifter som ønsker å oppnå lave og forutsigbare priser over tid. Målsetningen er at dere som bedrift skal være sikret en lav og forutsigbar strømpris, samt unngå pristoppene. Med denne strømavtalen, forvaltes strømforbruket ditt i felles portefølje sammen med andre kunder som har dette produktet. Dette gjør at vi kan oppnå fordeler som tidligere har vært forbeholdt de aller største strømkundene.

Med strømavtalen Bedriftsstrøm/Landbruksstrøm betaler du porteføljepris + 75 kr pr anlegg pr måned. Porteføljeprisen består av vår innkjøpspris på Nordpool Spot og resultatet fra kraftforvaltningen.

I tillegg til porteføljeprisen tilkommer et påslag på for tiden 4,55 øre/kWh for å dekke myndighetspålagte elsertifikatkostnader.

Bedriftsstrøm/Landbruksstrøm har en oppsigelsestid på 24 måneder fra datoen avtalen sies opp. Strømavtalen faktureres månedlig etterskuddsvis

Trygg strøm – billig strøm + elkontroll
Driver du landbruk og ønsker et trygt gårdsbruk i tillegg til en gunstig strømavtale? Med Trygg strøm får du strømavtalen landbruksstrøm, i tillegg til at vi passer på at du overholder myndighetenes og forsikringsselskapenes krav om en gjennomført elkontroll hvert tredje år. Du betaler porteføljepris + 200 kr/mnd.

Velg eFaktura - det lønner seg!
Ved å velge eFaktura sparer du et gebyr på 47,20 kr/mnd for å motta papirfaktura. I tillegg blir det enkelt og oversiktlig å betale strømregningen.

Alle priser er opplyst eks. mva.

Bli kunde:

 

Innkjøpspris med pristak

 • Unngå pristoppene!
 • Pristak 01.10.2018 – 31.12.2018: 58,04 øre/kWh
 • Pristaket fastsettes for tre måneder i gangen

Med Innkjøpspris med pristak betaler du det samme som oss + 2,99 øre/kWh + 55 kr/mnd. Strømavtalen følger innkjøpsprisen så lenge denne er lav. Stiger innkjøpsprisen kraftig sikrer avtalen at strømprisen ikke stiger over pristaket.

For denne ekstra sikkerheten betaler du noen få øre mer per kWh, og det faste månedsbeløpet er noen kroner høyere enn for Innkjøpspris.

I tillegg til Innkjøpsprisen tilkommer et påslag på for tiden 4,55 øre/kWh for å dekke myndighetspålagte elsertifikatkostnader.

Velg eFaktura - det lønner seg!
Ved å velge eFaktura sparer du et gebyr på 47,20 kr/mnd for å motta papirfaktura. I tillegg blir det enkelt og oversiktlig å betale strømregningen.

Alle priser er opplyst eks. mva.

Bli kunde:

 

Topp 5 garanti

 • Garantert bra!
 • Gjeldende pris: 59,19 øre/kWh
 • Ingen bindingstid eller forskuddsbetaling

Med Topp 5 Garanti har du en av de rimeligste strømavtalene på årsbasis. Strømprisen du betaler er blant de fem rimeligste på en referanseliste over de største leverandørene av variabel pris.

I samsvar med «Lov om elsertifikater» inneholder prisen kostnader til kjøp av elsertifikater. Les mer her. Topp 5 Garanti tilbys kun kunder i prisområdet NO3 (Midt-Norge).

Velg eFaktura - det lønner seg!
Ved å velge eFaktura sparer du et gebyr på 47,20 kr/mnd for å motta papirfaktura. I tillegg blir det enkelt og oversiktlig å betale strømregningen.

Alle priser er opplyst eks. mva.

Bli kunde:

 

Innkjøpspris

 • Billigst over tid!
 • Ingen bindingstid eller forskuddsbetaling

Med Innkjøpspris betaler du det samme som oss + 1,20 øre/kWh + 28 kr/mnd for å dekke våre faste utgifter. Strømavtalen passer for deg som ønsker den billigste avtalen over tid, og tåler å se at strømprisen går litt opp og ned. 

I tillegg til Innkjøpsprisen tilkommer et påslag på for tiden 4,55 øre/kWh for å dekke myndighetspålagte elsertifikatkostnader.

Velg eFaktura - det lønner seg!
Ved å velge eFaktura sparer du et gebyr på 47,20 kr/mnd for å motta papirfaktura. I tillegg blir det enkelt og oversiktlig å betale strømregningen.

Alle priser er opplyst eks. mva.

Bli kunde:

 

Slå spot

 • Passer for deg som ønsker å oppnå lavest mulig pris
 • Våre kraftforvaltere kjøper og selger kraft for å oppnå en pris for deg som er lavere enn spotprisen

Slå spot er en skreddersydd strømavtale for bedrifter som ønsker å oppnå lavest mulig pris. Målsetningen er at dere som bedrift skal betale en pris som er lavere enn spotprisen. Med denne strømavtalen forvaltes strømforbruket ditt i felles portefølje, sammen med andre kunder som har dette produktet. Dette gjør at vi kan oppnå fordeler som tidligere har vært forbeholdt de aller største strømkundene.

Med strømavtalen Slå spot betaler du porteføljepris + 28 kr pr anlegg pr måned.

Porteføljeprisen består av vår innkjøpspris på Nordpool Spot og resultatet fra kraftforvaltningen. Vår oppside ligger i å sikre deg en så lav strømpris som mulig. Dere beholder 80 % av gevinst fra kraftforvaltningen, mens vi beholder 20 % I tillegg til porteføljeprisen tilkommer et påslag på for tiden 4,55 øre/kWh for å dekke myndighetspålagte elsertifikatkostnader.

Slå spot har en oppsigelsestid på 24 måneder fra datoen avtalen sies opp. Strømavtalen faktureres månedlig etterskuddsvis.

Bli kunde:

 

Fastavtale

 • Full kontroll gjennom hele avtaleperioden
 • Sikrer strømleveransen mot prissvingninger
 • Fleksibel avtaletid

Med fastavtale betaler du som kunde en avtalt pris pr kWh for en gitt avtaleperiode. I avtaleperioden kan prisen i markedet både gå opp og ned uten at dette vil påvirke din pris.

Fastavtale passer for deg som ønsker forutsigbarhet og som vil ha bedre styring av strømkostnadene uavhengig av varierende strømpriser. Ulempen er at du ikke vil dra nytte av fallende strømpriser dersom prisen i markedet faller under din fastpris.

For produktet Fastavtale betaler du en fast pris pr kWh. Prisen vi kan tilby for fastavtale er basert på terminprisene på Nasdaq OMX for avtaleperioden, antall anlegg som skal ha leveranse, forventet årsforbruk (kWh/år), samt hvilken uttaksprofil anleggsmassen har.

Mulighet for områdeprissikring
Med områdeprissikring som tillegg på din Fastavtale, er du sikret mot perioder der områdeprisen er høyere enn systemprisen. Gjennom de siste årene har vi hatt flere perioder der det har vært store avvik mellom områdepris og systempris. Slike avvik kan oppstå for eksempel på grunn av utfall av produksjons- eller overføringskapasitet. Ofte er dette uforutsette hendelser.

Bli kunde:

 

Bedriftsstrøm

 • Passer for deg som ønsker å oppnå lave og forutsigbare priser
 • Unngå pristoppene

Bedriftsstrøm/landbruksstrøm er en skreddersydd strømavtale for bedrifter som ønsker å oppnå lave og forutsigbare priser over tid. Målsetningen er at dere som bedrift skal være sikret en lav og forutsigbar strømpris, samt unngå pristoppene. Med denne strømavtalen, forvaltes strømforbruket ditt i felles portefølje sammen med andre kunder som har dette produktet. Dette gjør at vi kan oppnå fordeler som tidligere har vært forbeholdt de aller største strømkundene.

Med strømavtalen Storbedriftsstrøm betaler du porteføljepris + 28 kr pr anlegg pr måned. Porteføljeprisen består av vår innkjøpspris på Nordpool Spot og resultatet fra kraftforvaltningen.

I tillegg til porteføljeprisen tilkommer et påslag på for tiden 4,55 øre/kWh for å dekke myndighetspålagte elsertifikatkostnader.

Storbedriftsstrøm har en oppsigelsestid på 24 måneder fra datoen avtalen sies opp. Strømavtalen faktureres månedlig etterskuddsvis.

Bli kunde:

 

Innkjøpspris

 • Billigst over tid!
 • Prisen følger markedet

Avtale om Innkjøpspris innebærer at din strømpris følger vår innkjøpspris på kraftbørsen NordPool time for time. Prisen på NordPool styres av tilbud og etterspørsel, og kan variere mye over tid, men også innenfor en relativ kort tidsperiode. Dette innebærer at du som kjøper tar hele risikoen for prissvingninger.

Dersom du har timesmålte anlegg vil du bli avregnet for prisen i markedet time for time. Dette gjør at du som kunde kan redusere strømkostnaden ved å redusere forbruket ditt i timer med høye priser.  Timepriser finner du ved å følge denne linken www.nordpoolspot.com.

For produktet Innkjøpspris betaler du vår innkjøpspris på kraftbørsen NordPool, samt et påslag pr kWh.

Mulighet for pristak!
Med et pristak som tillegg på din Innkjøpsprisavtale, legger vi inn en makspris for hva du skal betale. Dette gjør at din bedrift får gleden av å følge markedsprisen så lenge denne er lav, men i tillegg er sikret mot høye priser ved at din pris aldri blir høyere enn det avtale pristaket. Denne tilleggsavtalen passer for bedrifter som ønsker mer forutsigbarhet, eller når et visst prisnivå har stor betydning.

Bli kunde:

 

Slå spot

 • Passer for deg som ønsker å oppnå lavest mulig pris
 • Våre kraftforvaltere kjøper og selger kraft for å oppnå en pris for deg som er lavere enn spotprisen

Slå spot er en skreddersydd strømavtale for bedrifter som ønsker å oppnå lavest mulig pris. Målsetningen er at dere som bedrift skal betale en pris som er lavere enn spotprisen. Med denne strømavtalen forvaltes strømforbruket ditt i felles portefølje, sammen med andre kunder som har dette produktet. Dette gjør at vi kan oppnå fordeler som tidligere har vært forbeholdt de aller største strømkundene.

Porteføljeprisen består av vår innkjøpspris på Nordpool Spot og resultatet fra kraftforvaltningen. Vår oppside ligger i å sikre deg en så lav strømpris som mulig. Dere beholder 80 % av gevinst fra kraftforvaltningen, mens vi beholder 20 %.

Slå spot har en oppsigelsestid på 24 måneder fra datoen avtalen sies opp. Strømavtalen faktureres månedlig etterskuddsvis.

Bli kunde:

 

Fastavtale

 • Full kontroll gjennom hele avtaleperioden
 • Sikrer strømleveransen mot prissvingninger
 • Fleksibel avtaletid

Med fastavtale betaler du som kunde en avtalt pris pr kWh for en gitt avtaleperiode. I avtaleperioden kan prisen i markedet både gå opp og ned uten at dette vil påvirke din pris.

Fastavtale passer for deg som ønsker forutsigbarhet og som vil ha bedre styring av strømkostnadene uavhengig av varierende strømpriser. Ulempen er at du ikke vil dra nytte av fallende strømpriser dersom prisen i markedet faller under din fastpris.

For produktet Fastavtale betaler du en fast pris pr kWh. Prisen vi kan tilby for fastavtale er basert på terminprisene på Nasdaq OMX for avtaleperioden, antall anlegg som skal ha leveranse, forventet årsforbruk (kWh/år), samt hvilken uttaksprofil anleggsmassen har.

Mulighet for områdeprissikring
Med områdeprissikring som tillegg på din Fastavtale, er du sikret mot perioder der områdeprisen er høyere enn systemprisen. Gjennom de siste årene har vi hatt flere perioder der det har vært store avvik mellom områdepris og systempris. Slike avvik kan oppstå for eksempel på grunn av utfall av produksjons- eller overføringskapasitet. Ofte er dette uforutsette hendelser.

Bli kunde:

 

Innkjøpspris

 • Billigst over tid!
 • Prisen følger markedet

Avtale om Innkjøpspris innebærer at din strømpris følger vår innkjøpspris på kraftbørsen NordPool time for time. Prisen på NordPool styres av tilbud og etterspørsel, og kan variere mye over tid, men også innenfor en relativ kort tidsperiode. Dette innebærer at du som kjøper tar hele risikoen for prissvingninger.

Dersom du har timesmålte anlegg vil du bli avregnet for prisen i markedet time for time. Dette gjør at du som kunde kan redusere strømkostnaden ved å redusere forbruket ditt i timer med høye priser.  Timepriser finner du ved å følge denne linken www.nordpoolspot.com.

For produktet Innkjøpspris betaler du vår innkjøpspris på kraftbørsen NordPool, samt et påslag pr kWh.

Mulighet for pristak!
Med et pristak som tillegg på din Innkjøpsprisavtale, legger vi inn en makspris for hva du skal betale. Dette gjør at din bedrift får gleden av å følge markedsprisen så lenge denne er lav, men i tillegg er sikret mot høye priser ved at din pris aldri blir høyere enn det avtale pristaket. Denne tilleggsavtalen passer for bedrifter som ønsker mer forutsigbarhet, eller når et visst prisnivå har stor betydning.

Bli kunde:

 

Kraftforvaltning

 • Skreddersydd strømavtale etter behov
 • Tilpasset din bedrifts risikoprofil med valgfri innkjøpsstrategi
 • Kontinuerlig overvåkning

Med en av våre kraftforvaltningsavtaler er du sikret en strømavtale som er tilpasset din bedrifts evne og vilje til å ta risiko. Vi har inngående kjennskap til de faktorene som påvirker prisutviklingen på strøm på kort og lang sikt, og ved å tegne en strømforvaltningsavtale med oss vil du ha en samarbeidspartner som har de beste forutsetningene for å skaffe deg en best mulig strømpris.

Du kan velge mellom to mulige innkjøpsstrategier. Slå spot er en offensiv strategi, hvor målet til en hver tid er å slå den gjeldende spotprisen i markedet. Med en forutsigbar strategi setter vi opp et strømbudsjett, og forvalterne handler med mål om å komme under den fastsatte kraftprisen.

Våre bedriftsrådgivere vil i tett dialog med deg avklare hvilke av våre strømforvaltningsavtaler som er best tilpasset dine behov.

Bli kunde:

Denne hjemmesiden bruker informasjonskapsler (cookies)

Hvis nettleseren din er satt til å godta informasjonskapsler, vil vi anse dette som at du godtar vår bruk av informasjonskapsler. Les mer

Enig

Generelt om informasjonskapsler

Denne nettsiden bruker cookies (informasjonskapsler). En cookie er en liten datafil som lagres i nettleserens internminne. Den hjelper til med at nettsiden kjenner igjen nettleseren fra gang til gang. Både nettstedet og samarbeidspartnere slik som Altibox og Google kan benytte cookies. Formzålet med cookies er blant annet å:

 • registrere og beregne trafikk og bruksmønstre på nettstedet
 • forbedre brukeropplevelsen på nettstedet
 • tilpasse innhold og funksjonalitet på nettstedet
 • utvikle og forbedre nettstedet

En cookie inneholder ingen personlig informasjon, og kan ikke benyttes til å identifisere brukeren. Du kan lese mer om cookies hos Wikipedia.

Det er Lov Om Elektronisk Kommunikasjon (Ekomloven), hvor krav om samtykke fra brukeren nevnes. Nytt i denne loven er § 2-7b som trådte i kraft den 1. juli 2013 : Bruk av informasjonskapsler/cookies.
Denne lyder som følger:

Lagring av opplysninger i brukers kommunikasjonsutstyr, eller å skaffe seg adgang til slike, er ikke tillatt uten at brukeren er informert om hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen, hvem som behandler opplysningene, og har samtykket til dette. Første punktum er ikke til hinder for teknisk lagring av eller adgang til opplysninger:

 1. utelukkende for det formål å overføre kommunikasjon i et elektronisk kommunikasjonsnett
 2. som er nødvendig for å levere en informasjonssamfunnstjeneste etter brukerens uttrykkelige forespørsel.

Ved å gå inn på nettstedet www.nte.no samtykker du til at det lagres cookies i din nettleser. Dersom du ikke ønsker at det lagres cookies, kan du enkelt endre innstillingene i nettleseren din.

Hva innebærer de nye bestemmelsene?

I praksis handler det først og fremst om at nettstedene må informere brukerne om bruken av cookies. Informasjonen skal være lett synlig med en gang brukeren kommer inn på nettstedet, enten i form av en lenke i toppteksten, en tekstboks på forsiden eller som en slags sprettopp-dialogboks.

Ifølge Post- og teletilsynet skal informasjonen inneholde opplysninger om hvilke informasjonskapsler som brukes, hvilke opplysninger som behandles, formål og hvem som behandler opplysningene. Dette inkluderer også tredjeparts informasjonskapsler som brukes av for eksempel annonsetjenester, «widgets» fra sosiale nettverkstjenester og eksterne tjenester for trafikkanalyse, slik som Google Analytics.

Så lenge informasjonskravet oppfylles av nettstedet, kreves det ikke noen spesiell funksjonalitet for å gi brukeren mulighet til å samtykke til bruken av cookies. Ifølge Post- og teletilsynet er det rett og slett cookie-innstillingene i nettleseren som er det avgjørende. Brukere som ikke godtar bruken av cookies, må selv endre disse, dersom nettleserens innstillinger er forhåndsinnstilt for aksept.

Bortsett fra bedre mulighet til å få informasjon om nettstedenes bruk av cookies, skal ikke den nye bestemmelsen føre til noen endret opplevelse ved besøk på nettsteder.
 

 

Nettstatistikk - Informasjonskapsler (cookies)

Hva er en cookie? En cookie eller en informasjonskapsel er en liten tekstfil. Når du kommer til en nettside, spør siden nettleseren din om å få lagre kapselen på maskinen din. Dette gjør at nettsida kan huske handlingene eller preferansene dine over tid, og hvor ofte du har vært på nettsiden.


Følgende cookies settes av Google:

_ga Registrerer en unik ID som brukes til å generere statistiske data over hvordan besøkende bruker nettsiden. Dette slettes automatisk etter 2 år.

_gid Registrerer en unik ID som brukes til å generere statistiske data over hvordan besøkende bruker nettsiden. Dette slettes automatisk etter 24 timer.

ads/ga-audiences Brukes av Google til å retargete besøkende basert på besøkendes nettside bruk. Dette slettes automatisk etter 24 timer.

collect collect

Brukes av Google for å sende data til google Analytics om besøkendes enheter og adferd. Tracker besøkende på tvers av enheter og markedskanaler. Dette slettes etter besøket.


Følgende cookies settes av Facebook

_fr Brukes av Facebook for å levere en rekke annonseprodukter. Dette slettes automatisk etter 3 måneder.

_tr Brukes av Facebook for å levere en rekke annonseprodukter. Dette slettes automatisk etter 1 minutt.


Følgende coockies settes av Adform:

_0

Brukes av Adform for å følge besøkende på tvers av nettsider. Slettes etter besøket.

_C

Brukes av Adform for å sjekke om brukeres nettleser støtter cookies. Slettes automatisk etter 2 måneder.

_cid

Optimaliserer annonsevisningen basert på brukernes bevegelse kombinert og ulike annonsørbud for visning av brukerannonser.

_uid

Registrerer en unik bruker-ID som gjenkjenner brukerens nettleser når du besøker nettsteder som bruker samme annonse. Slettes automatisk etter 2 måneder.


Google Analytics

Google Analytics er et analyseverktøy som samler inn data om hvordan nettsider brukes av de besøkende. Den innsamlede dataen gjør at vi kan forbedre nettsidens brukervennlighet, innhold og funksjonalitet. Ved å bruke Google Analytics kan vi analysere effekten av markedsførinen som gjøres. Data fra informasjonskapslene til Google Analytics lagres anonymisert hos Google. IP-adresser anonymiseres gjennom IP-maskeringsfunksjonen til Google. Google Analytics samler også informasjon om brukerens atferd på nettsiden, samt geografisk lokasjon og hva slags enhet som blir brukt.


Google AdWords

NTE annonserer hos Google gjennom tjenesten Google AdWords. Cookies som settes av Google lar oss måle trafikk inn til nettsiden, effekten av annonseringen, samt retargete besøkende. Dataen behandles og lagres hos Google, og inkluderer informasjon om din nettleser, enheten du bruker, geografisk lokasjon og IP-adresse. IP-adresser anonymiseres etter 9 måneder. Informasjonen i informasjonskapselen slettes etter 18 måneder. NTE har ikke tilgang til IP-adressen din gjennom Google AdWords.

Facebook

NTE benytter seg av Facebook som annonseplattform. Facebook plasserer cookies på din enhet etter at du har besøkt våre nettsider. Her registreres din IP-adresse og informasjon om din nettleser. Formålet med bruk av cookies fra Facebook er å kunne gi deg mer relevant informasjon og annonser tilpasset dine interesser, samt retargeting i etterkant. Facebook lagrer data på servere i EU og USA. NTE har ikke tilgang til informasjon i din Facebookkonto og heller ikke din IP-adresse.

Hvordan slette cookies:

AdWords: Du kan velge bort cookies fra Google ved å gå til Googles annonseinnstillinger: www.google.com/settings/ads

Facebook: Her kan du velge dine innstillinger for hvordan facebook får bruke eventuell informasjon de samler inn for annonsestyring: www.facebook.com/ads/settings

Google Analytics: Vil du ikke sende informasjon til Google Analytics kan du forhindre dette ved å installere Googles Out-out verktøy: https://tools.google.com/dlpag...

Nettleser: Det er også mulig å reservere seg mot informasjonskapsler ved å endre instillinger i din nettleser. Se http://www.nettvett.no/for instrukser.

 

 

 


Innlogging