En iskald vinter hvor vi i korte perioder opplevde strømpriser på flere kroner per kilowattime, har gitt rikelig anledning for refleksjon om hvordan kraftmarkedet fungerer.


Dagens kraftmarked har sin bakgrunn i energiloven fra 1990. Formålet med loven var å legge til rette for konkurranse innen kraftproduksjon og omsetning. Før loven ble innført var det fylkestinget som fastsatte kraftprisen i Nord-Trøndelag med basis i hva det kostet NTE å produsere og distribuere tilstrekkelige mengder kraft til kommuner, husholdninger og næringsliv i fylket.

Et av formålene med den nye loven var at strømprisen skulle være lik over hele landet. Nå, nesten 20 år senere, kan vi fastslå at forbrukerne opplever både ulike strømpriser og ulik nettleie etter hvor i landet de har valgt å etablere seg. Store ulikheter og svingninger gir naturlig nok betydelige konkurranseulemper for noen og tilsvarende fordeler for andre. Dette er, etter mitt syn, et unødvendig og uakseptabelt utslag av energipolitikken de siste 20 årene.

Et av utslagene av en passiv energipolitikk er at Statnett har delt landet i fem ulike prisområder for å kunne håndtere kraftunderskudd og en stram forsyningssituasjon. Oppdelingen har også ført til 5 ulike markeder og priser. Bakgrunnen for kraftunderskuddet i Midt-Norge finner vi hovedsakelig i Møre og Romsdal. Da Stortinget vedtok utbyggingen av Ormen Lange i april 2004 betød det også realiseringen av et svært energikrevende industriprosjekt. Dette ble med åpne øyne satt i gang uten at det på samme tid ble lagt til rette for økt produksjon av energi i vår region.

Satt på spissen er situasjonen i dag den at fornybar trøndersk energi brukes til å pumpe fossilt brensel fra Møre og Romsdal til England, mens regninga for kraftunderskuddet betales av næringsliv og husholdninger i regionen. Samfunnsutfordringen, som knapphet på fornybar energi representeres, må løses og den kan bare løses gjennom ENØK, mer fornybar energi og dessuten bedre overføringslinjer ut og inn av regionen. En god start kan være å gi NTE klarsignal for utbygging av Ytre Vikna vindpark, 10 år etter at prosjektet ble påbegynt.

Vi hadde uakseptabelt høye og uforutsigbare strømpriser i vinter. Men strømregninga består også av nettleie, der nivået også varierer med bosted. Selv om så mye som 53 nettselskap nå har høyere nettleie enn NTE, er nettleia for mange nordtrøndere en vesentlig del av strømregninga. Det er i dag nær sammenheng mellom spredt bosetting og nivå på nettleia, nettopp derfor er nettleia høyere eksempelvis i Nord-Trøndelag enn i Trondheim.
Jeg har enda til gode å høre en god begrunnelse for hvorfor det ikke skal være lik nettleie her i landet. Ulikheten er like ulogisk som om vi skulle hatt ulike portotakster her i landet!
Det finnes derimot ganske mange argumenter for hvorfor nettleia skal være lik: Staten bestemmer nivået på nettleia, nettvirksomheten er et naturlig monopol, nettet er offentlig eid, strøm er et kollektivt gode, nesten halvparten av nettleia er statlige avgifter og det er dessuten fullt mulig for staten å drive utjevning.

NTE har jobbet i mange år for lik nettleie og regjeringen har nå endelig begynt å arbeide konkret med spørsmålet. I en rapport fra NVE, som er grunnlaget for politikernes arbeid, frarådes innføringen av nasjonale nettleietariffer. Holdningen ser ut til å være at lik nettleie kan være vanskelig å gjennomføre eller upraktisk.
Vi mener tvert i mot at dagens ordning med ulik nettleie er svært upraktisk for både folk flest og næringsliv her i fylket. Vi har derfor tatt opp hansken og vil igjen presentere flere ulike og konkrete modeller for utjevning av nettleia direkte overfor Olje- og energiministeren og andre sentrale politikere. Vi i NTE vil ha en utjevningsordning som er ubyråkratisk, forutsigbar, lett å kontrollere og som dessuten ikke påvirker eierskapet til nettet eller gjør nettselskapene mindre effektive. NTE Nett er i dag et av landets mest effektive nettselskap med et nett som er så stabilt at over halvparten av kundene ikke husker sist strømmen var borte. Slik må det fortsatt være uansett hvilken utjeningsmodell som velges.

Lykkes vi i Nord-Trøndelag med arbeidet for lik nettleie og like strømpriser i Norge vil vi ha bidratt til at en del av formålet med energiloven fra 1990 nås. La oss håpe at det ikke tar 20 nye år!
 

Denne hjemmesiden bruker informasjonskapsler (cookies)

Hvis nettleseren din er satt til å godta informasjonskapsler, vil vi anse dette som at du godtar vår bruk av informasjonskapsler. Les mer

Enig

Generelt om informasjonskapsler

Denne nettsiden bruker cookies (informasjonskapsler). En cookie er en liten datafil som lagres i nettleserens internminne. Den hjelper til med at nettsiden kjenner igjen nettleseren fra gang til gang. Både nettstedet og samarbeidspartnere slik som Altibox og Google kan benytte cookies. Formålet med cookies er blant annet å:

  • registrere og beregne trafikk og bruksmønstre på nettstedet
  • forbedre brukeropplevelsen på nettstedet
  • tilpasse innhold og funksjonalitet på nettstedet
  • utvikle og forbedre nettstedet

En cookie inneholder ingen personlig informasjon, og kan ikke benyttes til å identifisere brukeren. Du kan lese mer om cookies hos Wikipedia.

Det er Lov Om Elektronisk Kommunikasjon (Ekomloven), hvor krav om samtykke fra brukeren nevnes. Nytt i denne loven er § 2-7b som trådte i kraft den 1. juli 2013 : Bruk av informasjonskapsler/cookies.
Denne lyder som følger:

Lagring av opplysninger i brukers kommunikasjonsutstyr, eller å skaffe seg adgang til slike, er ikke tillatt uten at brukeren er informert om hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen, hvem som behandler opplysningene, og har samtykket til dette. Første punktum er ikke til hinder for teknisk lagring av eller adgang til opplysninger:

  1. utelukkende for det formål å overføre kommunikasjon i et elektronisk kommunikasjonsnett
  2. som er nødvendig for å levere en informasjonssamfunnstjeneste etter brukerens uttrykkelige forespørsel.

Ved å gå inn på nettstedet www.nte.no samtykker du til at det lagres cookies i din nettleser. Dersom du ikke ønsker at det lagres cookies, kan du enkelt endre innstillingene i nettleseren din.

Hva innebærer de nye bestemmelsene?

I praksis handler det først og fremst om at nettstedene må informere brukerne om bruken av cookies. Informasjonen skal være lett synlig med en gang brukeren kommer inn på nettstedet, enten i form av en lenke i toppteksten, en tekstboks på forsiden eller som en slags sprettopp-dialogboks.

Ifølge Post- og teletilsynet skal informasjonen inneholde opplysninger om hvilke informasjonskapsler som brukes, hvilke opplysninger som behandles, formål og hvem som behandler opplysningene. Dette inkluderer også tredjeparts informasjonskapsler som brukes av for eksempel annonsetjenester, «widgets» fra sosiale nettverkstjenester og eksterne tjenester for trafikkanalyse, slik som Google Analytics.

Så lenge informasjonskravet oppfylles av nettstedet, kreves det ikke noen spesiell funksjonalitet for å gi brukeren mulighet til å samtykke til bruken av cookies. Ifølge Post- og teletilsynet er det rett og slett cookie-innstillingene i nettleseren som er det avgjørende. Brukere som ikke godtar bruken av cookies, må selv endre disse, dersom nettleserens innstillinger er forhåndsinnstilt for aksept.

Bortsett fra bedre mulighet til å få informasjon om nettstedenes bruk av cookies, skal ikke den nye bestemmelsen føre til noen endret opplevelse ved besøk på nettsteder.

Cookies/Informasjonskapsler som brukes på nte.no

LENKE COOKIENAVN INFORMASJON
index.php/no/ (gjelder samtlige sider)
.nte.no __utma Google Analytics
.nte.no __utmb Google Analytics
.nte.no __utmc Google Analytics
.nte.no __utmz Google Analytics
.linkedin.com lidc LinkedIn
www.linkedin.com L1e LinkedIn
.linkedin.com bcookie LinkedIn
www.linkedin.com bscookie LinkedIn
kundeweb.nte.no ASP.NET_SessionId Session
.mail.altibox.no altisogobalance - -
.mail.altibox.no SOGoLogo - -
respons.direktinfo.no ASP.NET_SessionId Session
pay.ebillett.no _chartbeat_uuniq - -
.ebillett.no __insp_dct - -
.ebillett.no __insp_wid - -
.ebillett.no __insp_slim - -
.ebillett.no __insp_nv - -
.ebillett.no __insp_ref - -
pay.ebillett.no _chartbeat4 - -
 
index.php/no/strompunkt/stromavtaler/innkjopspris/
.youtube.com VISITOR_INFO1_LIVE YouTube
.youtube.com YSC YouTube
.youtube.com PREF YouTube

Innlogging