Etter 12 års planlegging og venting kan nå byggingen av første trinn av Ytre Vikna vindpark starte. Bygging og drift av vindparken betyr økt aktivitet i Ytre Namdal og et viktig tilskudd til energiforsyningen i et midtnorsk kraftmarked preget av underskudd på strøm. I full drift vil første byggetrinn produsere nok elektrisitet til å dekke forbruket i rundt 7000 husstander.

Sarepta Energi AS, som i dag eies av Statoil og NTE i fellesskap, er nå klar til å bygge den førte vindparken i Nord-Trøndelag reist på kommersiell basis. Men når anleggsarbeidet nå starter om kort tid, er det en lang og kronglete veg som er tilbakelagt. De første planene for en større vindpark i Ytre Vikna-området ble lagt allerede i 1998, i 2001 ble konsesjonssøknaden sendt og i 2004 fikk NTE konsesjon for utbyggingen. I flere omganger har Enova, som forvalter statens midler til fornybar energi, valgt andre prosjekter enn Ytre Vikna når vindkraftmidlene er blitt fordelt. Årsaken til at et flott prosjekt som Ytre Vikna vindpark, til tross for kraftsituasjonen i Midt-Norge ikke nådde opp hos Enova, er at det mangler sentralnett i området. I fjor høst løsnet det imidlertid for Sarepta, et første byggetrinn tilpasset eksisterende linjenett, ble tildelt 228 millioner kroner i investeringstøtte.

På bakgrunn av kraftsituasjonen i Midt-Norge er det definitivt på høy tid at vi får bygd ut nye produksjonsanlegg av en viss størrelse i regionen. Det er bare en kombinasjon av ny produksjonskapasitet og nye overføringslinjer som på lang sikt kan bedre kraftbalansen. Bare på den måten kan vi unngå det uholdbare i at midtnorske strømkunder i perioder må betale mer for strømmen enn resten av landet, det er en situasjon nordtrønderne og innbyggerne i resten av Midt-Norge har levd med for lenge. Derfor er første byggetrinn på Ytre Vikna et lite, men likevel viktig skritt mot mer likevekt mellom etterspørsel og produksjon i regionens kraftmarked.

NTE har helt siden 1991, da selskapet bygde landets første vindpark på Husfjellet, satset offensivt på vindkraft og har siden starten investert om lag ca 1 mrd kroner i vindmøller og vindmølleprodusenten ScanWind. FOU-parken på Hundhammerfjellet ble bygd som en testpark for ny teknologi og har blant annet vært med på å legge grunnlaget for utviklingen av vinkraftteknologi som også kan brukes til havs.

NTE deltar i dag i planleggingen av vindkraftprosjekter som, om det legges til rette med forsvarlige rammevilkår for bygging, vil kunne produsere fornybar energi tilsvarende det årlige forbruket i om lag 150.000 husstander. Et av de store prosjektene er fullstendig utbygging av Ytre Vikna vindpark, et anlegg med en årlig produksjon på 0,7 TWh kan gi strøm til 35000 husstander.

Vi skal heller ikke glemme at Ytre Vikna vindpark har sterk støtte i sitt lokalmiljø. Også derfor er det svært gledelig at Sarepta om ikke lenge kan starte anleggsarbeidene og at noen av de lokale ringvirkningene som følger med anleggsvirksomhet blir synlige. Gjennom anleggsperioden i 2011 og 2012 er det forventet at det totalt vil være behov for ca 40 årsverk. Sarepta planlegger videre å dra nytte av NTEs driftsorganisasjon i Ytre Namdal for drift av vindparken. Driftsorganisasjonen, som i dag er lokalisert på Kolvereid, vil derfor bli styrket som et resultat av en utbygging av første del av Ytre Vikna.

Klimautfordringen verden står overfor er fortsatt like viktig, selv om den for tida kan være vanskelig å se på øverste del av den politiske dagsorden. Løfter vi imidlertid blikket opp fra våre midtnorske omgivelser og tar inn over oss de ambisøse klimamålene både Norge og deler av verden for øvrig har satt for de kommende tiårene, er vindkraft en del av løsningen. Vi kan ikke forvente at verdens energiforbruk går ned, men vi er nødt til å redusere bruken av sterkt forurensende energikilder som kull og olje. Renere produksjon av energi står derfor helt sentralt i arbeidet for å motvirke klimaendringene og CO2-fri energiproduksjon er avgjørende for å nå målene, vindkraft er ett av de beste alternativene og er i tillegg arealeffektivt sammenlignet med flere andre energikilder.

Alle vet at det er mye vind langs norskekysten. Det betyr at Norge har en konkurransefordel for denne energiformen. Likevel ser vi at andre land som Tyskland, Danmark og Sverige har lagt bedre til rette for satsing på vindkraft enn norske myndigheter. Tall fra 2006 viser at vindlandet Norge bare sto for omkring en halv prosent av Europas installerte kapasitet av vindkraft. Analyser fra Senter for fornybar energi ved NTNU-SINTEF anslår at en årlig vindkraftproduksjon på 20 TWh er et realistisk mål for Norge i 2020. Dit er det svært langt.

Første byggetrinn på Ytre Vikna er et lite skritt, men det viser at det nytter å arbeide langsiktig og seriøst for å øke produksjonen av ny fornybar energi også i Trøndelag.

Torbjørn R. Skjerve
konsernsjef

 

 

Denne hjemmesiden bruker informasjonskapsler (cookies)

Hvis nettleseren din er satt til å godta informasjonskapsler, vil vi anse dette som at du godtar vår bruk av informasjonskapsler. Les mer

Enig

Generelt om informasjonskapsler

Denne nettsiden bruker cookies (informasjonskapsler). En cookie er en liten datafil som lagres i nettleserens internminne. Den hjelper til med at nettsiden kjenner igjen nettleseren fra gang til gang. Både nettstedet og samarbeidspartnere slik som Altibox og Google kan benytte cookies. Formålet med cookies er blant annet å:

  • registrere og beregne trafikk og bruksmønstre på nettstedet
  • forbedre brukeropplevelsen på nettstedet
  • tilpasse innhold og funksjonalitet på nettstedet
  • utvikle og forbedre nettstedet

En cookie inneholder ingen personlig informasjon, og kan ikke benyttes til å identifisere brukeren. Du kan lese mer om cookies hos Wikipedia.

Det er Lov Om Elektronisk Kommunikasjon (Ekomloven), hvor krav om samtykke fra brukeren nevnes. Nytt i denne loven er § 2-7b som trådte i kraft den 1. juli 2013 : Bruk av informasjonskapsler/cookies.
Denne lyder som følger:

Lagring av opplysninger i brukers kommunikasjonsutstyr, eller å skaffe seg adgang til slike, er ikke tillatt uten at brukeren er informert om hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen, hvem som behandler opplysningene, og har samtykket til dette. Første punktum er ikke til hinder for teknisk lagring av eller adgang til opplysninger:

  1. utelukkende for det formål å overføre kommunikasjon i et elektronisk kommunikasjonsnett
  2. som er nødvendig for å levere en informasjonssamfunnstjeneste etter brukerens uttrykkelige forespørsel.

Ved å gå inn på nettstedet www.nte.no samtykker du til at det lagres cookies i din nettleser. Dersom du ikke ønsker at det lagres cookies, kan du enkelt endre innstillingene i nettleseren din.

Hva innebærer de nye bestemmelsene?

I praksis handler det først og fremst om at nettstedene må informere brukerne om bruken av cookies. Informasjonen skal være lett synlig med en gang brukeren kommer inn på nettstedet, enten i form av en lenke i toppteksten, en tekstboks på forsiden eller som en slags sprettopp-dialogboks.

Ifølge Post- og teletilsynet skal informasjonen inneholde opplysninger om hvilke informasjonskapsler som brukes, hvilke opplysninger som behandles, formål og hvem som behandler opplysningene. Dette inkluderer også tredjeparts informasjonskapsler som brukes av for eksempel annonsetjenester, «widgets» fra sosiale nettverkstjenester og eksterne tjenester for trafikkanalyse, slik som Google Analytics.

Så lenge informasjonskravet oppfylles av nettstedet, kreves det ikke noen spesiell funksjonalitet for å gi brukeren mulighet til å samtykke til bruken av cookies. Ifølge Post- og teletilsynet er det rett og slett cookie-innstillingene i nettleseren som er det avgjørende. Brukere som ikke godtar bruken av cookies, må selv endre disse, dersom nettleserens innstillinger er forhåndsinnstilt for aksept.

Bortsett fra bedre mulighet til å få informasjon om nettstedenes bruk av cookies, skal ikke den nye bestemmelsen føre til noen endret opplevelse ved besøk på nettsteder.

Cookies/Informasjonskapsler som brukes på nte.no

LENKE COOKIENAVN INFORMASJON
index.php/no/ (gjelder samtlige sider)
.nte.no __utma Google Analytics
.nte.no __utmb Google Analytics
.nte.no __utmc Google Analytics
.nte.no __utmz Google Analytics
.linkedin.com lidc LinkedIn
www.linkedin.com L1e LinkedIn
.linkedin.com bcookie LinkedIn
www.linkedin.com bscookie LinkedIn
kundeweb.nte.no ASP.NET_SessionId Session
.mail.altibox.no altisogobalance - -
.mail.altibox.no SOGoLogo - -
respons.direktinfo.no ASP.NET_SessionId Session
pay.ebillett.no _chartbeat_uuniq - -
.ebillett.no __insp_dct - -
.ebillett.no __insp_wid - -
.ebillett.no __insp_slim - -
.ebillett.no __insp_nv - -
.ebillett.no __insp_ref - -
pay.ebillett.no _chartbeat4 - -
 
index.php/no/strompunkt/stromavtaler/innkjopspris/
.youtube.com VISITOR_INFO1_LIVE YouTube
.youtube.com YSC YouTube
.youtube.com PREF YouTube

Innlogging