NTE har søkt konsesjon for utbygging av kraftverk i Trongfossen i Namsskogan. Prosjektet er utformet slik at det så langt det er mulig, tar miljøhensyn. Enkelt sagt er det hensynet til namsblanken som har designet prosjektet.

Midt-Norge trenger mer energi. Det behovet kan dekkes på to måter: enten ved å redusere forbruket eller bygge ny produksjonskapasitet. Både myndigheter, næringsliv og andre tar grep for å begrense forbruket, men skal framtidig behov dekkes, trengs også mer produksjon. Det er det NTEs forpliktelse å bidra til.

Med et felles svensk-norsk el-sertifikat på plass, er det nasjonale målet å øke produksjonen av fornybar energi i Norge og Sverige med 26,4 TWh innen 2020. Trongfossen med sine 117 GWh, eller 0,17 TWh, er naturligvis et svært beskjedent bidrag, men det er å ta myndighetens mål på alvor og øke energiproduksjonen for å dekke et framtidig økende elektrisitetsbehov.
I Nord-Trøndelag er ca 50 % prosent av all vannkraft vernet, dette er en betydelig miljømessig innretning. Trongfoss er en foss som allerede er berørt av tidligere kraftutbygginger i Namsen, og er dermed velegnet for en skånsom utbygging. Utbyggingen gir ren og fornybar energi til rundt 6 000 husstander, den betyr en investering på 600 millioner kroner og stor aktivitet i hele Indre Namdal i utbyggingsperioden.

NTE har gjennom årene hatt ulike utbyggingsplaner for Trongfossen. Etter god dialog med Namsskogan kommune, lokale interessenter og nasjonale myndigheter, er planene omarbeidet og konsesjonssøknaden sendt i vår.

Miljø skal veie tungt i alle utbyggingsprosjekter, ikke minst er det viktig og riktig ved utbygging av nettopp miljøvennlig og fornybar energi. Derfor er inntaksmagasinet ovenfor fossen sterkt redusert i planene som nå er ute til høring, fra en utstrekning på 2,8 km til 0,7 km. Også nedenfor fossen er utløpet fra kraftverket trukket langt nærmere Trongfossen enn opprinnelig planlagt. Begge tilpasningene er gjort for å ta vare på namsblanken. Faktisk ligger det muligheter til med enkle grep, å gjøre forholdene bedre enn i dag for denne unike fiskearten. Vi er overbevist om at Namsen også i framtida skal gi gode vekstforhold for denne særegne fisken.

Konsekvensutredningen som er gjennomført i forkant av konsesjonssøknaden, viser da også at virkningene av utbygging er små for de fleste tema som er berørt i utredningen. Det er ikke funnet truete plantearter i utbyggingsområdet, dyrelivet med unntak av blanken, blir lite berørt, det er ikke funnet kulturminner av betydning og jord- og skogbruk og reindrift blir lite berørt.
Det betyr imidlertid ikke at et slikt utbyggingsprosjekt er helt uten konsekvenser. Trongfossen blir selvfølgelig ikke den samme som før, mye av vannføringen i fossen blir borte når det blir bygd en sju meter høy demning der. Dette er en uomtvistelig konsekvens av et hvert utbyggingsprosjekt. Planene som nå er ute til høring, er utarbeidet for å gjøre konsekvensene så små som mulig.
Lokalt i Indre Namdal vil kraftproduksjon i Trongfossen uten tvil ha positiv betydning. En investering på 600 millioner kroner er enestående i denne delen av fylket, anleggsperioden vil kreve rundt 100 årsverk og innebærer gode muligheter for leveranser fra lokale entreprenører, overnattings- og serveringsbedrifter. Nårkraftstasjonen er i drift, kommer økte skatteinntekter til kommunen, årlig i størrelsesorden 3-4 millioner kroner. I tillegg får kommunen tilrettelagt næringsarealer i Trones sentrum og kommunen sammen med NTE arbeider med en avtale som også skal bidra til å utvikle eksisterende næringsliv i fellesskap.

Adm. direktør Kenneth Brandsås, NTE Energi

 

 

Denne hjemmesiden bruker informasjonskapsler (cookies)

Hvis nettleseren din er satt til å godta informasjonskapsler, vil vi anse dette som at du godtar vår bruk av informasjonskapsler. Les mer

Enig

Generelt om informasjonskapsler

Denne nettsiden bruker cookies (informasjonskapsler). En cookie er en liten datafil som lagres i nettleserens internminne. Den hjelper til med at nettsiden kjenner igjen nettleseren fra gang til gang. Både nettstedet og samarbeidspartnere slik som Altibox og Google kan benytte cookies. Formålet med cookies er blant annet å:

  • registrere og beregne trafikk og bruksmønstre på nettstedet
  • forbedre brukeropplevelsen på nettstedet
  • tilpasse innhold og funksjonalitet på nettstedet
  • utvikle og forbedre nettstedet

En cookie inneholder ingen personlig informasjon, og kan ikke benyttes til å identifisere brukeren. Du kan lese mer om cookies hos Wikipedia.

Det er Lov Om Elektronisk Kommunikasjon (Ekomloven), hvor krav om samtykke fra brukeren nevnes. Nytt i denne loven er § 2-7b som trådte i kraft den 1. juli 2013 : Bruk av informasjonskapsler/cookies.
Denne lyder som følger:

Lagring av opplysninger i brukers kommunikasjonsutstyr, eller å skaffe seg adgang til slike, er ikke tillatt uten at brukeren er informert om hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen, hvem som behandler opplysningene, og har samtykket til dette. Første punktum er ikke til hinder for teknisk lagring av eller adgang til opplysninger:

  1. utelukkende for det formål å overføre kommunikasjon i et elektronisk kommunikasjonsnett
  2. som er nødvendig for å levere en informasjonssamfunnstjeneste etter brukerens uttrykkelige forespørsel.

Ved å gå inn på nettstedet www.nte.no samtykker du til at det lagres cookies i din nettleser. Dersom du ikke ønsker at det lagres cookies, kan du enkelt endre innstillingene i nettleseren din.

Hva innebærer de nye bestemmelsene?

I praksis handler det først og fremst om at nettstedene må informere brukerne om bruken av cookies. Informasjonen skal være lett synlig med en gang brukeren kommer inn på nettstedet, enten i form av en lenke i toppteksten, en tekstboks på forsiden eller som en slags sprettopp-dialogboks.

Ifølge Post- og teletilsynet skal informasjonen inneholde opplysninger om hvilke informasjonskapsler som brukes, hvilke opplysninger som behandles, formål og hvem som behandler opplysningene. Dette inkluderer også tredjeparts informasjonskapsler som brukes av for eksempel annonsetjenester, «widgets» fra sosiale nettverkstjenester og eksterne tjenester for trafikkanalyse, slik som Google Analytics.

Så lenge informasjonskravet oppfylles av nettstedet, kreves det ikke noen spesiell funksjonalitet for å gi brukeren mulighet til å samtykke til bruken av cookies. Ifølge Post- og teletilsynet er det rett og slett cookie-innstillingene i nettleseren som er det avgjørende. Brukere som ikke godtar bruken av cookies, må selv endre disse, dersom nettleserens innstillinger er forhåndsinnstilt for aksept.

Bortsett fra bedre mulighet til å få informasjon om nettstedenes bruk av cookies, skal ikke den nye bestemmelsen føre til noen endret opplevelse ved besøk på nettsteder.

Cookies/Informasjonskapsler som brukes på nte.no

LENKE COOKIENAVN INFORMASJON
index.php/no/ (gjelder samtlige sider)
.nte.no __utma Google Analytics
.nte.no __utmb Google Analytics
.nte.no __utmc Google Analytics
.nte.no __utmz Google Analytics
.linkedin.com lidc LinkedIn
www.linkedin.com L1e LinkedIn
.linkedin.com bcookie LinkedIn
www.linkedin.com bscookie LinkedIn
kundeweb.nte.no ASP.NET_SessionId Session
.mail.altibox.no altisogobalance - -
.mail.altibox.no SOGoLogo - -
respons.direktinfo.no ASP.NET_SessionId Session
pay.ebillett.no _chartbeat_uuniq - -
.ebillett.no __insp_dct - -
.ebillett.no __insp_wid - -
.ebillett.no __insp_slim - -
.ebillett.no __insp_nv - -
.ebillett.no __insp_ref - -
pay.ebillett.no _chartbeat4 - -
 
index.php/no/strompunkt/stromavtaler/innkjopspris/
.youtube.com VISITOR_INFO1_LIVE YouTube
.youtube.com YSC YouTube
.youtube.com PREF YouTube

Innlogging