I januar starter NTE byggingen av Storåselva kraftverk i Snåsa. Det er klart etter at selskapet har vurdert en rekke aktuelle vann- og vindkraftprosjekter. I løpet av 2016 kan ytterligere prosjekter bli besluttet utbygd.

Storåselva kraftverk er et fornybarprosjekt til om lag 330 mill. kroner og skal stå ferdig i 2018. Kraftverket vil årlig produsere 75 GWh strøm, noe som tilsvarer årsforbruket av elektrisitet i mer enn 4000 husstander.

- NTE har en av landets beste porteføljer på ny fornybar energi. Vi har utviklet mange flere gode prosjekter enn det vi kan bygge nå, alene eller sammen med andre. Storåselva er et godt og robust prosjekt med tilfredsstillende lønnsomhet selv med dagens lave kraftpriser, sier konsernsjef Christian Stav.

 - Lav kraftpris på kort sikt gjør investeringer utfordrende for alle i vår bransje. Vi mener derimot at verden kommer til å få et stort behov for mer fornybar energi, derfor velger vi nå å gjøre investeringer i grønn vekst for neste generasjon. Troen på fremtiden for fornybar energi er styrket etter at en internasjonal klimaavtale kom på plass i Paris nå i desember. Våre vekstambisjoner samsvarer også med de ambisjoner vår eier har for NTEs framtid, fortsetter Stav.- Storåselva er et fornybarprosjekt til om lag 330 millioner kroner, og er det første nye, store vannkraftprosjektet vi har bygd på mer enn 20 år. De siste årene har vi økt vår produksjonskapasitet innen vindkraft, modernisering av eksisterende kraftverk, som Follafoss og Funna, samt oppkjøp, sier energidirektør i NTE, Kenneth Brandsås.

I tillegg til beslutningen om å bygge ut Storåselva, jobber NTE videre med planer for å bygge ny kraftstasjon på Byafossen. NTE forventer å ta en eventuell investeringsbeslutning for Byafossen medio 2016. Samtidig arbeides det også videre med å innhente nødvendige tillatelser til å bygge ny kraftstasjon i Nedre Fiskumfoss, noe som vil gi en produksjonsøkning på ca. 100 GWh ny fornybar energi. Arbeidet med vindkraftprosjektet på Frøya fortsetter også sammen med TrønderEnergi, gjennom selskapet Sarepta Energi.  

- Derimot har vi ikke funnet det mulig å prioritere Trongfossen, byggetrinn 2 på Ytre Vikna, Grytendal, fornyelse av Hundhammerfjellet, Husfjellet, og Sareptas vindpark på Sørmarksfjellet i denne omgang, sier Kenneth Brandsås. 

- Når det gjelder Trongfossen, har NVE sagt nei til konsesjon og saken ligger nå til endelig behandling i Olje- og energidepartementet (OED). Vi velger nå å be OED stanse konsesjonsbehandlingen. Vi gjennomfører, fram mot 2019, et større undersøkelsesprogram rettet mot Namsblanken. Undersøkelsene vil gi oss ytterligere informasjon om evt. negative miljøkonsekvenser av utbyggingen, fortsetter energidirektøren.

For å kunne prioritere betydelige investeringer i ny fornybar energi, velger NTE å selge sin eierandel i Fosen Vind til et konsortium ledet av Credit Suisse, gitt at prosjektet på Fosen blir realisert. NTE beholder imidlertid rettigheten til å sette opp nye vindturbiner i parkene de har konsesjon til etter konsesjonstidens utløp. I tillegg selger NTE en portefølje med småkraft til det Kristiansandbaserte selskapet Bekk og Strøm. Småkraftporteføljen har en årlig kraftproduksjon på 26,5 GWh og utgjør 0,7 prosent av NTE sin kraftproduksjon. NTE er også i dialog med eieren, Nord-Trøndelag fylkeskommune, om en utbyttemodell som i større grad kan styrke konsernets investeringsevne.

- Vi har ikke lyktes i å drive småkraftverkene med tilstrekkelig lønnsomhet og velger derfor å selge dem til noen som er spesialister på småkraft. Dermed får vi rendyrke og videreutvikle det vi er best på, nemlig å drive store anlegg innen fornybar energi. Dette gir best utnyttelse av anleggene og mest verdiskaping for samfunnet, sier Brandsås.

Den nye eieren av småkraftverkene ønsker å samkjøre driften med Orkdalselskapet Chr. Salvesen & Chr. Thams’s Communications Aktieselskab, som Bekk og Strøm overtok tidligere i år. – Kjøpet i Nord-Trøndelag er en viktig hjørnestein i selskapets videre satsing i Midt-Norge, hvor vi fortsatt har store vekstplaner, sier styreleder Carl-Fredrik Lehland. Trøndelag er fortsatt et viktig satsingsområde for oss og vi ser for tiden på flere muligheter i regionen og i landet ellers, avslutter Lehland.


Konsernsjef Christian Stav, tlf. 905 18 202, og energidirektør Kenneth Brandsås, tlf. 992 68 097, kan kontaktes for ytterligere kommentarer.
Daglig Leder Carl-Fredrik Lehland i Bekk og Strøm kan kontaktes for ytterligere kommentar på tlf. 952 98 298
 

Fakta Storåselva:

 • Ligger i Snåsa kommune, øst for Agle
 • Fall: 124 m
 • Årlig kraftproduksjon: 75 GWh
 • Byggekostnad: ca 330 millioner kroner
 • Byggestart: begynnelsen av januar 2016
 • Ferdig: i løpet av 2018


Fakta småkraftporteføljen:

Småkraftporteføljen som NTE selger nå, består av:

 • Døla i Steinkjer – 5 GWh
 • Hansfoss i Levanger – 5 GWh
 • Langåsfoss i Levanger – 3 GWh
 • Mælafoss i Stjørdal – 3 GWh
 • Skulbørstadfoss i Stjørdal – 2 GWh
 • Ulvilla i Verdal – 5 GWh
 • Vanebo i Overhalla – 4 GWh


Fakta Bekk og Strøm:

Det tidligere Orkla-eide selskapet, Chr. Salvesen & Chr. Thams’s Communications Aktieselskab, er et av Norges eldste selskaper. Selskapet er et heleid datterselskap av Bekk og Strøm AS i Kristiansand.  Etter kjøpet av småkraftverk i Nord-Trøndelag, eier og drifter Bekk og Strøm 17 kraftverk over hele landet. Bekk og Strøm er en langsiktig aktør som i løpet av de siste årene har investert nærmere 400 millioner i norsk småkraft. Bekk og Strøm har ved organisk vekst og oppkjøp gått fra en årlig produksjon på 13 GWh til nærmere 100 GWh, i løpet av to år.  

 

Denne hjemmesiden bruker informasjonskapsler (cookies)

Hvis nettleseren din er satt til å godta informasjonskapsler, vil vi anse dette som at du godtar vår bruk av informasjonskapsler. Les mer

Enig

Generelt om informasjonskapsler

Denne nettsiden bruker cookies (informasjonskapsler). En cookie er en liten datafil som lagres i nettleserens internminne. Den hjelper til med at nettsiden kjenner igjen nettleseren fra gang til gang. Både nettstedet og samarbeidspartnere slik som Altibox og Google kan benytte cookies. Formålet med cookies er blant annet å:

 • registrere og beregne trafikk og bruksmønstre på nettstedet
 • forbedre brukeropplevelsen på nettstedet
 • tilpasse innhold og funksjonalitet på nettstedet
 • utvikle og forbedre nettstedet

En cookie inneholder ingen personlig informasjon, og kan ikke benyttes til å identifisere brukeren. Du kan lese mer om cookies hos Wikipedia.

Det er Lov Om Elektronisk Kommunikasjon (Ekomloven), hvor krav om samtykke fra brukeren nevnes. Nytt i denne loven er § 2-7b som trådte i kraft den 1. juli 2013 : Bruk av informasjonskapsler/cookies.
Denne lyder som følger:

Lagring av opplysninger i brukers kommunikasjonsutstyr, eller å skaffe seg adgang til slike, er ikke tillatt uten at brukeren er informert om hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen, hvem som behandler opplysningene, og har samtykket til dette. Første punktum er ikke til hinder for teknisk lagring av eller adgang til opplysninger:

 1. utelukkende for det formål å overføre kommunikasjon i et elektronisk kommunikasjonsnett
 2. som er nødvendig for å levere en informasjonssamfunnstjeneste etter brukerens uttrykkelige forespørsel.

Ved å gå inn på nettstedet www.nte.no samtykker du til at det lagres cookies i din nettleser. Dersom du ikke ønsker at det lagres cookies, kan du enkelt endre innstillingene i nettleseren din.

Hva innebærer de nye bestemmelsene?

I praksis handler det først og fremst om at nettstedene må informere brukerne om bruken av cookies. Informasjonen skal være lett synlig med en gang brukeren kommer inn på nettstedet, enten i form av en lenke i toppteksten, en tekstboks på forsiden eller som en slags sprettopp-dialogboks.

Ifølge Post- og teletilsynet skal informasjonen inneholde opplysninger om hvilke informasjonskapsler som brukes, hvilke opplysninger som behandles, formål og hvem som behandler opplysningene. Dette inkluderer også tredjeparts informasjonskapsler som brukes av for eksempel annonsetjenester, «widgets» fra sosiale nettverkstjenester og eksterne tjenester for trafikkanalyse, slik som Google Analytics.

Så lenge informasjonskravet oppfylles av nettstedet, kreves det ikke noen spesiell funksjonalitet for å gi brukeren mulighet til å samtykke til bruken av cookies. Ifølge Post- og teletilsynet er det rett og slett cookie-innstillingene i nettleseren som er det avgjørende. Brukere som ikke godtar bruken av cookies, må selv endre disse, dersom nettleserens innstillinger er forhåndsinnstilt for aksept.

Bortsett fra bedre mulighet til å få informasjon om nettstedenes bruk av cookies, skal ikke den nye bestemmelsen føre til noen endret opplevelse ved besøk på nettsteder.

Cookies/Informasjonskapsler som brukes på nte.no

LENKE COOKIENAVN INFORMASJON
index.php/no/ (gjelder samtlige sider)
.nte.no __utma Google Analytics
.nte.no __utmb Google Analytics
.nte.no __utmc Google Analytics
.nte.no __utmz Google Analytics
.linkedin.com lidc LinkedIn
www.linkedin.com L1e LinkedIn
.linkedin.com bcookie LinkedIn
www.linkedin.com bscookie LinkedIn
kundeweb.nte.no ASP.NET_SessionId Session
.mail.altibox.no altisogobalance - -
.mail.altibox.no SOGoLogo - -
respons.direktinfo.no ASP.NET_SessionId Session
pay.ebillett.no _chartbeat_uuniq - -
.ebillett.no __insp_dct - -
.ebillett.no __insp_wid - -
.ebillett.no __insp_slim - -
.ebillett.no __insp_nv - -
.ebillett.no __insp_ref - -
pay.ebillett.no _chartbeat4 - -
 
index.php/no/strompunkt/stromavtaler/innkjopspris/
.youtube.com VISITOR_INFO1_LIVE YouTube
.youtube.com YSC YouTube
.youtube.com PREF YouTube

Innlogging