Søknadsskjema

Navn på tiltaket/gruppen:

Kontaktperson
Etternavn Fornavn:
Adresse:
Postnr og sted:
E-post:
Telefon:
Kontonummer:

Prosjektbeskrivelse
Kort beskrivelse av gruppen:
Kort beskrivelse av tiltaket:

Motytelse
Hvordan vil dere gjøre det kjent at NTE har bidratt med sponsormidler?:

Søknadsbeløp
Søknadsbeløp:

Antall medlemmer/personer i gruppen
Under 13 år:
13 - 25 år:
Over 25 år:

Når skal tiltaket vare?
Hele året (sett X):
Evt angi tidsrom: fra: (ddmmåååå) til: (ddmmåååå)