Ett steg om gangen

Når dette skrives, er det krig i Europa. Russlands invasjon av Ukraina har sendt sjokkbølger gjennom verden. At krigen vil påvirke utviklingen av vårt kontinent i årene som kommer, er hevet over enhver tvil. Krigshandlingene har allerede vist oss hvor avhengig de europeiske landene er av fossil energi fra Russland. Det å være selvforsynt med energi, og på sikt også selvforsynt med fornybar energi, er nå ikke bare viktig i et utviklings- og bærekraftperspektiv, men også av sikkerhetspolitiske hensyn.