2 min

Hva er strĂžm?Hva er nettleie?

Nettleie er den summen du betaler til det lokale nettselskapet for at du skal fÄ overfÞrt strÞm hjem til deg. Nettleia kommer i tillegg til prisen for strÞmmen du kjÞper fra strÞmleverandÞren din.

Nettselskapene har ansvaret for Ä frakte strÞm, men ogsÄ for Ä bygge ut, drifte, vedlikeholde og fornye strÞmnettet i Norge. Nettleia er et bidrag til dette, og til Ä sikre at du fÄr en stabil og sikker strÞmforsyning.

Kan jeg velge nettselskap?

Du kan ikke velge hvilket nettselskap du betaler nettleie til. De ulike nettselskapene har monopol innenfor sitt geografiske omrÄde. Bor du for eksempel i TrÞndelag, er det fire ulike nettselskap som har konsesjon til Ä drive i hvert sitt omrÄde. Det er omtrent 100 nettselskap i Norge.

Her finner du den nyeste oversikten fra NVE over alle nettselskapene.

Her finner du statistikk over priser hos de ulike nettselskapene.

Hvorfor er nettleia forskjellig rundt om i landet?

Det er flere faktorer som pÄvirker nettleieprisene.

Nettselskapene bestemmer selv hvor hÞy nettleia skal vÊre. De baserer nettleia pÄ hvor mye myndighetene v/ Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) (lenke) tillater dem Ä ha i Ärlig inntekt.

Geografi

Hvis det er lange avstander mellom boligene, er det ogsÄ fÊrre mennesker som kan dele pÄ kostnadene. Det gir hÞyere nettleie enn for eksempel i byer hvor det bor flere folk pÄ et mindre geografisk omrÄde.

Den faste delen av nettleia

Nettleia bestÄr av en fast og en variabel del. Den faste delen avhenger bÄde av nettleia nettselskapet har satt, og av hvilken type hovedsikring du har i boligen din. Hovedsikringen styrer strÞmmen inn til huset, og jo hÞyere sikring du har, jo hÞyere blir det faste belÞpet. Dette beregnes per Är, men kostnaden fordeles utover Äret.

StrĂžmforbruket ditt

Den variable delen henger sammen med hvor mye strÞm du bruker. For hver kilowattime strÞm du bruker, mÄ du betale en liten sum.

Offentlige avgifter

Du mÄ ogsÄ betale offentlige avgifter via nettleia. Hver mÄned betaler vi elavgift, elsertifikat, Enova-avgift og moms. NivÄet pÄ disse avgiftene fastsetter Stortinget Ärlig.

Foto viser NTEs strĂžmkalkulator for mobiltelefoner

Se vÄre strÞmavtaler

NÄr du skal velge strÞmavtale bÞr du tenke pÄ hvor hÞyt strÞmforbruk du har, og om du foretrekker en pris som fÞlger markedet eller en pris som er forutsigbar.

Se avtaler