MarkedskommentarHydrologisk balanse

Hydrologisk balanse ved slutten av uke 19 prognostiseres nå til ca -13 TWh av SKM. Dette er en liten nedgang sammenlignet med vannmengden for to uker siden.

Hydrobalanse uke 16

Nesten all strømmen som produseres i Norge kommer fra vannkraft. Derfor er det vesentlig å vite hvor mye vann som er tilgjengelig for produksjon.  

Den hydrologiske balansen er summen av snø og vann i vannmagasinene i Norge og Sverige. Vannmagasinene fungerer som et lager. Når den hydrologiske balansen er lav, er det lite vann til kraftproduksjon, og når den er høy, er det mye. Når den hydrologiske balansen er i null, sier vi at vi er på normalnivåer.

Ønsker du å motta markedskommentaren på e-post?

Motta markedskommentaren 2 ganger i måneden

Ja, jeg vil motta markedskommentaren på e-post