MarkedskommentarKraftprisene på kontinentet

Terminkontraktene på kontinentet har handlet sideveis de siste ukene. Gass- og kullpriser har gått opp og ned, samt at værvarslene har vært rundt normalen.

Værprognosene de neste 15 dager viser temperaturer og vindproduksjon litt over normalen.

Tyske terminkontrakter:

Juni 209 euro/MWh

Tredje kvartal 236 euro/MWh

Fjerde kvartal 266 euro/MWh

År 2023 224 euro/MWh

Strømprisene i Norge bestemmes på det nordiske/nordeuropeiske kraftmarkedet. Norge har ikke et eget kraftmarked, men er en del av et større marked. Norge har hatt strømutveksling med andre land siden 1960, og nå har vi kabler og ledninger til Sverige, Danmark, Nederland, Tyskland og Storbritannia.  

Siden Norge er en del av et globalt kraftmarked, er strømprisene på kontinentet og i resten av verden med og påvirker de norske strømprisene, både direkte og indirekte.  

Ønsker du å motta markedskommentaren på e-post?

Motta markedskommentaren 2 ganger i måneden

Ja, jeg vil motta markedskommentaren på e-post