MarkedskommentarOlje, kull og gasspriser

Oljeprisen handler i rangen mellom 100 og 115 dollar. Det forventes fortsatt et prishopp fremover siden tilbudssiden er begrenset.

Gassprisene fortsetter å handle rundt 100 euro/MWh. Hvor 95 har vært støtte og 100 euro motstandsnivå.

Europeiske kullpriser fortsetter å holde seg sterke pga forsyningsproblemer globalt, samt sanksjoner av russisk kull inn til EU land.

Utslippskvoteprisene steg til flere ukers høy sist uke. Hvor nivået 91 euro/tonn var høy. Nå har uroen i aksjemarkedene ført til at prisen igjen ligger på høyt 80-tall.

Norskekronen fortsetter svekkelsen, selv med høy oljepris. Usikkerheten i aksjemarkedet er hovedargumentet. EURNOK handles nå på 10-tallet.

Prisene på olje, kull, gass og C02 er viktige prisdrivere for kraftprisene i Norden fordi de påvirker strømprisene på kontinentet.  

I Europa produseres en stor andel av strømmen ved hjelp av gass- og kullkraftverk. Når prisene på olje, kull, gass og Co2 går opp, blir det dyrere for de europeiske landene å produsere strøm. Produsentene som bruker gass og kull, må kjøpe Co2-kvoter for produksjonen. 

Ønsker du å motta markedskommentaren på e-post?

Motta markedskommentaren 2 ganger i måneden

Ja, jeg vil motta markedskommentaren på e-post