MarkedskommentarPriser Nordpool/Nasdaq OMX

Hydrologisk balanse ligger for øyeblikket på negative 13 TWh, og forskjellene mellom nord og sør fortsetter å forverre seg. Vi har enorme overskudd i nord, mens underskuddet fortsetter i syd.

Kart over snøsituasjonen viser at smeltingen for sør og midtdelen i Norge og Sverige vil være ferdig i løpet av mai, mens vi ser smeltingen vil gå sakte i norddelene av Norge og Sverige.

De enorme forskjellene mellom nord og sør vil fortsette denne sommeren slik ting ser ut for øyeblikket. Dersom været skulle bli tørt i Midt-Norge er det en risiko for at prisene kan dras opp også her.

Systempris-kontrakter på børsen Nasdaq (forventningspriser):

Juni 764 NOK/MWh

Tredje kvartal 847 NOK/MWh

Fjerde kvartal 1 178 NOK/MWh

År 23 og 24 - kontraktene stengte på henholdsvis 813 og 537 NOK.

Vårsmeltingen er i full gang og vi ser en risiko for at norddelen skal koble seg på sydlige priser dersom det skulle bli tørt i en lengre periode i landsdelen. Vi ser ikke for oss å komme på så høye priser i lengre perioder, men det skal ikke mye til å få opp prisen om vi kobler bare i noen timer gjennom døgnet. Den siste værprognosen viser noe tørrere og varmere vær også i Midt-Norge, så får vi se om det slår til.

Strømprisen bestemmes av tilbud og etterspørsel på den nordiske strømbørsen NordPool. Strømprisen fastsettes dagen i forveien, og endres time for time i løpet av dagen.  

Her kan du lese mer om både spotprisen på nordpool og markedets forventinger til fremtidige spotpriser (terminer på den finansielle strømbørsen Nasdaq). Her er det de nordiske prisene vi refererer til.  

Ønsker du å motta markedskommentaren på e-post?

Motta markedskommentaren 2 ganger i måneden

Ja, jeg vil motta markedskommentaren på e-post