Årsrapport 2019

Års- og bærekraftrapporter

NTE eies av 23 kommuner i det tidligere Nord-Trøndelag. Vi er opptatt av å være åpen og transparent overfor kunder, eiere og finansmarked. All finansiell informasjon skal være tilgjengelig for alle interessenter. Ved spørsmål ta kontakt med Konserndirektør Økonomi og Finans, Odd Terje Rygh.

Årsrapport 2019

Årsresultat etter skatt ble i 2019 1 449 millioner kroner og NTE utbetaler 121 millioner kroner til trønderske eierkommuner og Trøndelag fylkeskommune.

Samfunnsregnskapet viser at NTE i 2019 bidro til 1950 arbeidsplasser i regionen og hadde ansatte
i 37 trønderske kommuner.

Last ned NTEs årsrapport for 2019

Våre verdier

Våre verdier

Nær, pålitelig, åpen.

Vår visjon

Vår visjon

Vi skal gi kundene et grønt forsprang