Forvaltning individuell avtale

Få en skreddersydd strømavtale med hjelp av våre kraftforvaltningstjenester. Vi benytter kompetansen til vårt handelsmiljø for å oppnå gode priser til en balansert risiko for din bedrift. Kraftforvaltningsmiljøet er ofte din bedrifts adgang til å handle direkte på Børs.

Mer informasjon om Forvaltning individuell avtale

All fysisk kraft leveres til spotpris i området der kraften tas ut. I tillegg til den fysiske leveransen av kraft inngås det avtale om å forvalte hele eller deler av bedriftens antatte fysiske forbruk for hele eller deler av avtaleperioden gjennom finansiell krafthandel. Finansiell handel gjøres ved handel på Nasdaq OMX eller som bilateral handel.

Prisen beregnes på følgende måte: Avregning fysisk leveranse inklusive avtalt påslag +/- månedlig resultat av finansiell handel.

Elsertifikat

Alle strømkunder i Norge betaler for elsertifikater. Det er en lovpålagt kostnad som støtter produksjonen av fornybare energikilder som vannkraft, solenergi og vindkraft.

Her kan du lese mer om elsertifikatordningen.