Slå spot

Våre kraftforvaltere kjøper og selger kraft for å oppnå en pris som kommer lavere enn spotprisen på kraftbørsen.

Slå spot

Slå spot er en skreddersydd strømavtale for bedrifter som ønsker å oppnå lavest mulig pris. Målsetningen er at dere som bedrift skal betale en pris som er lavere enn spotprisen. Med denne strømavtalen forvaltes strømforbruket ditt i felles portefølje, sammen med andre kunder som har dette produktet. Dette gjør at vi kan oppnå fordeler som tidligere har vært forbeholdt de aller største strømkundene.

Mer informasjon om Slå spot

Med Slå spot betaler du porteføljepris + en fast pris pr anlegg pr måned. I tillegg tilkommer et påslag for å dekke myndighetspålagte elsertifikater.

Porteføljeprisen består av vår innkjøpspris på Nordpool Spot og resultatet fra kraftforvaltningen. Vår oppside ligger i å sikre deg en så lav strømpris som mulig. Dere beholder 70% av gevinst fra kraftforvaltningen, mens vi beholder 30%.

Slå spot har en gjensidig oppsigelsestid på 6 måneder.

Elsertifikat

Alle strømkunder i Norge betaler for elsertifikater. Det er en lovpålagt kostnad som støtter produksjonen av fornybare energikilder som vannkraft, solenergi og vindkraft.

Her kan du lese mer om elsertifikatordningen.