Spotpris

Spotpris er et av våre mest populære og billigste strømprodukt over tid. Strømprisen i denne avtalen følger markedet. Du betaler lite når strømprisen er lav og mer når prisen er høyere. Den passer best for de som tåler å bli med på svingningene i markedet.

Spotpris

Spotpris er et av mest populære og billigste strømprodukt over tid. Strømprisen i denne avtalen følger markedet. Du betaler lite når strømprisen er lav og mer når prisen er høyere. Som kjent vil det gjerne lønne seg å følge markedet over tid, samtidig passer denne avtalen best for bedrifter som tåler å se prisen gå litt opp og ned.

I tillegg kommer et adm gebyr som blant annet inneholder kostnad for lovpålagt elsertifikat.

Elsertifikat

Alle strømkunder i Norge betaler for elsertifikater. Det er en lovpålagt kostnad som støtter produksjonen av fornybare energikilder som vannkraft, solenergi og vindkraft.

Her kan du lese mer om elsertifikatordningen.