Spotpris med pristak

Strømavtalen Spotpris med pristak følger spotprisen så lenge denne er lav. Hvis spotprisen stiger kraftig, vil denne avtalen sikre at strømprisen ikke stiger over pristaket som fastsettes for 3 måneder av gangen.

Spotpris med pristak

Med Spotpris med pristak betaler du det samme som oss + 2,99 øre/kWh + 55 kr/mnd. Strømavtalen følger innkjøpsprisen så lenge denne er lav. Stiger spotprisen kraftig sikrer avtalen at strømprisen ikke stiger over pristaket.

For denne ekstra sikkerheten betaler du noen få øre mer per kWh, og det faste månedsbeløpet er noen kroner høyere enn for Innkjøpspris. I tillegg til spotprisen tilkommer et påslag på for tiden 4,55 øre/kWh for å dekke myndighetspålagte elsertifikatkostnader.

Elsertifikat

Alle strømkunder i Norge betaler for elsertifikater. Det er en lovpålagt kostnad som støtter produksjonen av fornybare energikilder som vannkraft, solenergi og vindkraft.

Her kan du lese mer om elsertifikatordningen.