Wholesale

Vi har over mange år bygd fiberbredbånd i store deler av Trøndelag. Deler av disse utbyggingene har blitt muliggjort gjennom offentlig støtte til fiberutbygging i enkelte felt i flere kommuner. 

Mer informasjon

I felt som er delfinansiert med offentlig støtte tilbyr wholsaleprodukt som gir tilgang til vårt fibernett. Vi kan tilby dette produktet for enkelte eller alle felt i flere kommuner.

Det er per nå ingen ledig kapasitet i rør som er bygd i forbindelse med disse prosjektene.

Ingen spørsmål/ svar funnet