Faktureringsrutiner og fakturaadresser – Informasjon til NTEs leverandører

Hvordan sikre rask behandling av faktura:

 • Benytt korrekt selskapsnavn og organisasjonsnummer i NTE
 • Ressursnummer eller innkjøpsordrenummer må oppgis under «Deres ref.:».

Faktura som mangler dette vil bli returnert.

1. EHF

NTE har mulighet for å motta faktura elektronisk på EHF formatet. Vi ønsker å være effektiv samtidig som vi sparer miljøet. Det forutsetter at vi mottar faktura elektronisk fra dere som leverandører. Vi unngår printing, pakking, postgang, postmottak, registrering av faktura og senker således papirforbruket. 

Hva må til for å komme i gang?

 • Legg til korrekt NTE selskap som mottaker i eget økonomisystem og/eller aksesspunkt. ELMA registeret har oversikten,
 • Følgende selskaper i NTE kan motta EHF faktura:

Selskap

Organisasjonsnummer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS 992 462 841
NTE Energi AS 988 340 715
NTE Marked AS 991 854 126
NTE Elektro AS  992 090 006

 
Husk å oppgi ressursnummer eller innkjøpsordrenummer oppgis under «Deres ref.:».

2. PDF faktura 

Leverandører som ikke har mulighet til å sende faktura på EHF format, kan sende PDF faktura via post. Vi foretrekker her e-post.

Fakturaer vil bli behandlet av Nets som administrerer postmottak, sortering, skanning og avlesning av alle mottatte fakturaer.
 

PDF-fakturaer via e-post sendes til:

Selskap E-postadresse
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS  nte.holding@nets.eu
NTE Energi AS nte.energi@nets.eu
NTE Marked AS  nte.marked@nets.eu
NTE Elektro AS  nte.elektro@nets.eu
Neanett AS nte.neanett@nets.eu


Husk å oppgi organisasjonsnummer hos NTE, samt at ressursnummer eller innkjøpsordrenummer oppgis under «Deres ref.:».

Ved sending av faktura som vedlegg til e-post er det viktig å legge merke til:

 • Hvert vedlegg må kun bestå av èn faktura
 • Hvert vedlegg må ha unikt filnavn
 • Ingen vedlegg kan samles i zip fil
 • Formatet på vedlegget må være pdf
 • Tekst i mail blir ikke lest – kun vedlegg som behandles
 • Faktura må være lesbar i minimum 200dpi
 • Kun side 1 tolkes/registreres = all nødvendig info må ligge på side 1
   

3. Øvrige generelle krav til faktura

 • Merking: For at faktura skal distribueres til riktig person i NTE må ressursnummer eller innkjøpsordrenummer stå på fakturaen. Merking må stå på fakturaen under «Deres ref.:».

 • Organisasjonsnummer hos NTE må være påført faktura

 • Erfaringsvis er det en for stor andel fakturaer som kommer til feil selskap i konsernet. Påse at riktig selskapsnavn benyttes.

Mer informasjon om fakturabehandling og innkjøpsbetingelser i NTE er tilgjengelig på vår hjemmeside.
 

Dersom du har spørsmål knyttet til dette, ta kontakt med oss på epost: fakturamottak@nte.no