VilkÄr for anskaffelser - Lovmessige krav

VilkÄr for anskaffelser - Lovmessige krav

VilkÄr for anskaffelser - Lovmessige krav

NTE er et stort konsern, og deler av konsernet er underlagt spesielle lover og forskrifter som regulerer vÄr fremgangsmÄte i ulike anskaffelser. Relevant lovanvendelse skal fremgÄ tydelig i alle konkurransegrunnlag. Last ned NTEs alminnelige innkjÞpsvilkÄr. Alle selskaper skal forholde seg til konsernpolicy og god forretningsskikk.