Innkjøpspris med pristak

Med Innkjøpspris med pristak betaler du det samme som oss + 2,99 øre/kWh + 55 kr/mnd. Strømavtalen følger innkjøpsprisen så lenge denne er lav. Stiger innkjøpsprisen kraftig sikrer avtalen at strømprisen ikke stiger over pristaket.

For denne ekstra sikkerheten betaler du noen få øre mer per kWh, og det faste månedsbeløpet er noen kroner høyere enn for Innkjøpspris.

I tillegg til Innkjøpsprisen tilkommer et påslag på for tiden 4,55 øre/kWh for å dekke myndighetspålagte elsertifikatkostnader.

Elsertifikat

Alle strømkunder i Norge betaler for elsertifikater. Det er en lovpålagt kostnad som støtter produksjonen av fornybare energikilder som vannkraft, solenergi og vindkraft.

Her kan du lese mer om elsertifikatordningen.