Agrol Forvaltning

Med strømavtalen Agrol Forvaltning får Agrol-kunder en gylden mulighet til å få en en skreddersydd strømavtale med gode strømpriser over tid. Avtalen gjør at du unngår pristoppene i markedet.

Mer informasjon om avtalen

Med Agrol Forvaltning forvaltes strømforbruket ditt i felles portefølje sammen med andre kunder som har dette produktet. Når vi mener at det er større sannsynlighet for at prisene skal stige, forhåndskjøper vi strøm, og kundene våre får strøm til den prisen som vi har kjøpt inn.

I perioder i 2018 hadde kundene med Agrol Forvaltning halv pris av strømprisen i markedet, og også historisk sett har strømprisene vært mye lavere med denne strømavtalen. 

Det å samle flere kunder i en portefølje gir oss mulighet til å kjøpe inn strøm på en måte som tidligere bare har vært forbeholdt de aller største strømkundene.

Vi kjøper inn strømmen direkte fra den nordiske kraftbørsen Nordpool. Denne prisen varierer fra time til time i takt med tilbud og etterspørsel, og utgjør vår Innkjøpspris. Porteføljeprisen består av vår innkjøpspris på Nordpool Spot og resultatet fra vår kraftforvaltning + påslaget på 3,95 øre er inklusive myndighetspålagte elsertifikatkostnader. I tillegg kommer et fastbeløp på 10 kr, priser eks mva.

Elsertifikat

Alle strømkunder i Norge betaler for elsertifikater. Det er en lovpålagt kostnad som støtter produksjonen av fornybare energikilder som vannkraft, solenergi og vindkraft.

Her kan du lese mer om elsertifikatordningen.