Energiledelse

Dersom bedriften din skal få en lavere strømregning er det viktigste du kan gjøre å optimalisere energiforbruket. Det vil også hjelpe deg å redusere bedriftens klimafotavtrykk.

Hva mener vi med energioptimalisering?

Energioptimalisering hander både om å redusere strømforbruket og å fordele strømforbruket utover dagen. Reduksjon av strømforbruket vil gi deg lavere strømregning, mens fordeling av strømforbruket vil redusere bedriftens effekttopper, som igjen påvirker nettleia. Effekttopper er de tidspunktene i løpet av døgnet der bedriften bruker mye strøm på én gang. 

Prisingen på energi er i stadig endring, og i tiden framover vil den sannsynligvis variere enda mer i løpet av døgnet. Så det vil lønne seg å vite hvordan du bør styre bedriftens energiforbruk, slik at du kan opprettholde produksjon, effektivitet og trivsel samtidig som du sørger for en så lav strømregning og nettleie som mulig.

Hvordan fungerer det?

Jakob forklarer hvordan bedrifter kan få oversikt over deres energiforbruk

Se vår prosjektleder for energitjenester, Jakob, forklare hvordan dette fungerer i denne filmen. Ønsker du å få mer informasjon om energiledelse for din bedrift, ta kontakt med oss.

Energitjenester

Gjennom forretningsområdet Energitjenester skal vi gjøre det mulig for trønderske hjem og bedrifter å bli en del av det grønne skiftet​. Fremtidens energikunder er forskjellige fra dagens på flere viktige områder. De produserer ofte energi selv, og ønsker å kombinere dette med smart kjøp av energi. Energisparing og helhetlige bærekraftige energiløsninger som setter kundens behov i sentrum vil bli viktigere. Kundebasen er 82 000 husstander og bedrifter, noe som tilsvarer mer enn 200 000 enkeltbrukere.

Profilbilde av Anette-Marie Granerud Sætervik

Anette-Marie Granerud Sætervik

Energi- og klimarådgiver

+47 920 88 232

Jakob Krogsrud

Jakob Krogsrud

Markedssjef Havbruk

+47 957 58 359

Profilbilde av Anders Solem

Anders Solem

Markedssjef Energitjenester

+47 479 01 109

Profilbilde av Daniel Aalberg

Daniel Aalberg

Energirådgiver Bedrift

928 66 816

Bilde av Erland Aarvik

Erland Aarvik

Energirådgiver Bedrift

913 33 802

Steffen Lie

Steffen Lie

Energirådgiver Bedrift

957 06 302

Tommy Norum

Tommy Norum

Energirådgiver Bedrift

455 11 088

Håvard Lutdal

Håvard Lutdal

Prosjektleder Solenergi

+47 907 16 179