Energieffektivisering

Vurderer borettslaget eller sameiet å investere i et energieffektiviseringsprosjekt? F.eks. bytte ut gammel belysning med LED-lys, eller har dere behov for å styre belysning og varme? Nå tilbyr vi en fleksibel betalingsmodell som gjør slike oppgraderinger mulig gjennom avbetaling. 

Mange borettslag og sameier har behov for å oppgradere gammel belysning i fellesarealer til LED-belysning, eller styre oppvarming på en mer effektiv og automatisert måte. Vi har kompetente og serviceinnstilte elektrikere som gjerne bistår med denne type arbeid. I tillegg tilbyr vi en fleksibel betalingsmodell med avbetaling i 3-5 år, slik at dere har mulighet til å gjennomføre prosjektet uten å måtte øke husleia til beboerne. 

Trenger dere oversikt over strømforbruket? 

Større borettslag og sameier, som har mange strømmålere og et relativt stort strømforbruk, kan ha behov for å skaffe seg oversikt over strømforbruket sitt. Vi tilbyr et energioppfølgingssystem (EOS), som hjelper dere å få denne oversikten. Da vil dere få oversikt over både strømforbruk og effekttopper. EOS er et skybasert system som passer både små og store bygg. Det gir muligheten til å følge med på energiforbruket via både pc og mobil, og dere vil kunne få varsler om ubalanse eller driftsfeil.