Anleggsoversikt

Her vises en oversikt over alle anlegg

Anleggsoversikt

anleggsoversikt 5 alt1

Her får du en oversikt over alle anleggene. Det er mulig å filtrer hvilke anlegg man ønsker å se. Hvis man ønsker mer info om hvert enkelt anlegg er det tilgjengelig i eget bilde

  1. Liste som viser data om anlegget
  2. Knapp for å åpne info om det enkelte anlegget. Her vises mer detaljer, forbruk kostnader , sanntidsdata ++
  3. Filter for å få vist de mest aktuelle anlegget
  4. Her kan man eksportere anleggsliste til Execel
  5. For å registrere nye anlegg man ønsker leveranse på

Trenger du hjelp?

Hvis du lurer på noe ang. bedriftsportalen eller trenger hjelp til noe kan du alltid ta kontakt med oss.