Startside

Dette er startsiden for strømportalen. Herfra har man tilgang til alle delmoduler

startside alt1

startside

  1. Meny over hvilke moduler brukeren har tilgjengelig.
  2. Totalforbruket til selskapet i inneværende måned
  3. Beløp som ligger tilbetaling
  4. Antall aktive anlegg
  5. Graf som sammenligner forbruk i år med siste 2 år
  6. Nyhetsfeed med nyttig info

Trenger du hjelp?

Hvis du lurer på noe ang. bedriftsportalen eller trenger hjelp til noe kan du alltid ta kontakt med oss.