Info om strømmarkedet

Strømmarkedet er forholdsvis strengt regulert i forhold til hvordan oppstart / avslutning av abonnement , faktureringer etc kan gjennomføres. Her er de viktigste reglene forklart

Trenger du hjelp?

Hvis du lurer på noe ang. bedriftsportalen eller trenger hjelp til noe kan du alltid ta kontakt med oss.