Overlevering til kunde

Hvordan håndtere overlevering av leiligheter til kunder

Overlevering til kunde

Veksthus med GreenCap-løsning

Overlevering anlegg

Når man skal overlevere anlegg til kunden har man tre valg

  1. La ny kunde inngå avtale med sin kraftleverandør. Dette vil medføre at veidekke sin leveranse opphører. Dette er standard metode i bransjen. Om denne metoden benyttes bør man sjekke opp at kunden virkelig har gjort dette.
  2. Si opp abonnementet til veidekke med årsak kundebytte. Dette vil medføre at nettselskapet etter en tid vil stenge anlegget om ikke kunden har varslet at han skal overta abonnementet
  3. Overføre abonnementet til kunden. Dette gjøres ved å varsle NTE om ny leietaker i prosessen. Leietaker vil da bli lagt inn på standard produkt hos NTE. NB Dette krever at Veidekke har fullmakt til å gjøre dette fra kunden

Trenger du hjelp?

Hvis du lurer på noe ang. bedriftsportalen eller trenger hjelp til noe kan du alltid ta kontakt med oss.