Kostnadoversikt

Viser oversikt over kostnader ofrdelt på nettleie og kraftleveranse

Kostnader2 alt1

Kostnadsoversikt

  1. Kostnader forrige måned
  2. Beløp som ikke er betalt
  3. Kostnader hittil siste år
  4. Graf som viser kostnader fordelt på nettleie og kraft for valgte anlegg
  5. Filtre for å velge hvilke anlegg som skal medtas i beløp samt hvilken periode
  6. Eksport av data til excel

Trenger du hjelp?

Hvis du lurer på noe ang. bedriftsportalen eller trenger hjelp til noe kan du alltid ta kontakt med oss.