Astri tror vi må begynne i det små

Astri drømmer om at unge og voksne blir mer bevisst på hvordan vi behandler planeten vår.

Profilbilde av Astri

– Det første jeg tenker på når jeg hører ordet bærekraft, det er jo liksom hvordan vi kan gjøre det best mulig for klimaet, sier Astri. 

Bærekraft er grunnleggende for NTE, for NTE sine eiere og for storsamfunnet. Vi skal være en pådriver for det grønne skiftet og har som mål at Trøndelag skal bli en fossilfri region. Som Astri sier - det kommer ikke av seg selv. 

– Vi må begynne i det små, mener Astri. – For eksempel kan det være sånn at jeg går hjem og sier “hei mamma og pappa, vi må slutte å forurense”. Hvis vi gjør det, bevisstgjør de som er nær oss og familiene våre, kan vi endre noe, sakte men sikkert. 

Fornybar energi fra vannkraft, produsert på en effektiv måte, er et viktig bidrag til å løse klimautfordringene. Dette har vært kjernen i NTEs virksomhet i over 100 år. All strømmen vi produserer, er bærekraftig. 

Solenergi; det å produsere ren, fornybar og kortreist strøm ved hjelp av solcellepanel på tak og vegger, er et skritt på vegen mot et grønnere samfunn. Så langt har privatpersoner, landbrukskunder og næringslivet investert i solceller, og produserer sin egen fornybare strøm. Teknologien er ganske enkel: Solcellene lager strøm av sollyset, som igjen går rett inn i boligens sikringsskap og erstatter strømmen du ellers ville kjøpt fra strømnettet. Strømmen du ikke klarer å bruke selv, selger du til strømnettet.

– Nå er det jo veldig mye fokus på klima, sier Astri. – Hvordan kan vi gjøre det best mulig for klimaet? Det kommer ikke av seg selv. Vi må bli mer bevisst på det med global oppvarming og forurensing og hvordan vi behandler planeten vår, alle sammen. For ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt.

Vil du finne ut hvor mye strøm du kan produsere på taket ditt? Skriv inn adressen og få fasiten!