Bedre gatelys til en billigere penge

8 måneder inn i prøveprosjektet med smarte gatelys, har Trondheim kommune spart over 30 % av strømutgiftene på vegstrekningene og hele 66% av utgiftene på en gang- og sykkelveg.

Gatelys mot blå himmel
Smarte gatelys i Trondheim

– Vi bruker mindre strøm og vi får lavere strømutgifter. Dette er uten tvil fremtiden, sier Kjetil Haarberg, som er leder for gatelys i Trondheim bydrift.

Profilbilde av Kjetil Haarberg

Hva er smarte gatelys? 

Da Trondheim kommune utfordret NTE til å finne energibesparende løsninger til gatelysene, kom NTE og samarbeidspartnerne opp med to ulike løsninger med smarte gatelys:

  • I boligområdet Skjetnemarka er det installert et smartanlegg som gir riktig lys på riktig sted til riktig tid. Anlegget dimmer seg automatisk ned fra klokken 23 på kvelden til klokken 06 på morgenen. Anlegget kan overstyres og lyset dimmes opp til 100 % hvis det er arrangementer i området, når skolebarna går til skolen eller hvis det skjer en ulykke i området hvor nødetatene trenger godt lys. I tillegg kan anleggene overvåkes i et operatørsystem slik at NTE får tilbakemelding øyeblikkelig om det er feil i anlegget.

     

  • Langs industriområdet Heggstadmoen er det installert et aktivitetsstyrt anlegg, hvor armaturene dimmes opp til 100 % når det registreres bevegelse og ned til 20 % når det ikke er registrert bevegelse. Anlegget er både installert langs bilvegen og langs en gang- og sykkelveg i området. Disse anleggene egner seg svært godt hvor det både er lite trafikk og få boliger. Langs lysløyper og gangstier kan energiforbruket reduseres med hele 90 % ved å skifte fra gamle lysarmaturer til nye LED-armaturer med smart bevegelsesstyring.

Smarte gatelys

– Begge systemene har vist seg å fungere svært godt, forteller Georg Grongstad, som er markedsområdeleder i NTE i Trondheim. – Ikke bare sparer Trondheim kommune penger på løsningen; men det er også en miljøbesparende løsning.

Mindre lysforurensning

Elektriker jobber med gatelys

De siste tre årene har NTE hatt avtale med Trondheim kommune om å drifte og vedlikeholde gatelysene i kommunen.

– Vi er veldig godt fornøyd med NTE som leverandør; ikke minst fordi de gir oss gode innspill på nye løsninger, forteller Haarberg i Trondheim bydrift. – Da vi ba dem om å komme med forslag til hvordan kommunen kan bruke mindre strøm, tok det ikke lang tid før de kom opp med flere alternativ. Løsningene vi falt ned på, er ikke bare bra kommunen rent økonomisk. De reduserer også lysforurensningen betraktelig.

Lysforurensning; uønsket eller overflødig kunstig lys, er ikke bare sløsing av energi. Det at nattehimmelen blir lysere, har konsekvenser for døgnrytmen til mennesker og dyr, det påvirker veksten til planter og forvirrer dyrs navigasjon.

Det å dimme gatelysene når det ikke er behov for dem, er en måte å redusere lysforurensningen på.

Fordeler for alle

To elektrikere fra nte snakker sammen

Så langt har ikke Trondheim kommune fått noen reaksjoner på prøveprosjektene.

– Vi pleier å bli kontaktet hvis det er noe folk reagerer på, forteller Haarberg i Trondheim bydrift. – Det at vi ikke har hørt noe, kan jo tyde på at verken bilister eller fotgjengere opplever dimmingen som negativ. Tvert imot var responsen fra turgåerne jeg har snakket med på Heggstadmoen at de syns det var morsomt å se at lyktestolpene foran dem automatisk lyste sterkere da de nærmet seg dem.

Trondheim er en av smartbyene i Norge, og har flere prosjekt som skal gjøre kommunen mer bærekraftig gjennom bruk av teknologi. En smart by tar utgangspunkt i innbyggernes behov og tar i bruk ny teknologi for å gjøre byen til et bedre sted å leve, bo og jobbe.

Profilbilde av Kristian

– Vi er stolte over å få jobbe sammen med Trondheim bydrift på dette, sier Kristian Haug Flakk, som er prosjektleder i NTE. – Når vi samarbeider, finner vi gode løsninger både for miljøet og for alle oss som bor i Trondheim.

Vil du vite mer om de ulike gatelysløsningene? 

Her finner du informasjon om smarte LED-armaturer med aktivitetsstyring

Her finner du mer informasjon om smarte LED-armaturer som dimmes automatisk etter tid eller fjernstyring