Bjørn Arild Gram ny leder av NTEs bedriftsforsamling og Bodil Vekseth inn i NTEs styre

På møte i NTEs bedriftsforsamling fredag 11. desember ble Bjørn Arild Gram valgt til ny leder av bedriftsforsamlinga. Gram er leder i kommunenes arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, KS.  Han har lang ledererfaring fra Telenor og som ordfører i Steinkjer kommune. Han har også vært statssekretær i Finansdepartementet fra 2005 – 2007 og politisk rådgiver i Stortinget.

NTE logo

Gun Kveli ble valgt som nestleder i bedriftsforsamlingen

Kveli er fra Lierne og har politisk erfaring både som ordfører og varaordfører i hjemkommunen og dessuten som medlem av fylkestinget i Nord-Trøndelag.  Hun har også vært medlem av styret i NTE. ​​​

Bodil Vekseth inn i NTEs styre

Bodil Vekseth er valgt som nytt medlem av styret i NTE AS. Vekseth er bosatt i Steinkjer, og har siden 2009 vært daglig leder i Steinkjer næringsselskap hvor hun har arbeidet mye med organisasjonsutvikling og innovasjons- og nyskapingsarbeid.