Bli med på solenergirevolusjonen!

Sola er en helt fantastisk og uovertruffen energikilde, forteller leder i Norsk Solenergiforening Trøndelag, Thomas Sakshaug.

Gruppe mennesker ser på en presentasjon om Solceller

Når han snakker om solenergi, sparer han verken på entusiasmen eller på fagkunnskapen.

- Dette er et tema jeg virkelig brenner for, forteller Sakshaug. - Sola er en miljø- og klimavennlig energikilde som kan både høstes og brukes lokalt. Solenergi har potensiale til å bli en av de viktigste fornybare energikildene i fremtiden, og på verdensbasis er det sterk vekst i bruken av solenergi.

Fra hytter til veger

​Før assosierte du kanskje solceller med små panel som var montert på hytter som ikke hadde tilgang på strøm. I dag er det stadig flere som monterer solceller på boligene sine og på driftsbygningene på gården. Og ikke nok med det! Du finner kirkebygg med solcelletak, solcelledrevne fly, biler som er helt dekket med solceller, solceller som ser ut som blomster og som følger solas gang over himmelen og veger som faktisk er bygget av solcellepanel.

- Og dette er dere en del av, smiler Thomas Sakshaug mens han ser utover forsamlingen på Øyna, som i kveld består av kunder som er med i pilotprosjektet til NTE. Sakshaug reiser Trøndelag rundt for å snakke om solenergi til folk som allerede har montert solcellepanel på huset sitt, og til de som er nysgjerrige og vurderer å anskaffe det.   - Vi er glade for at så mange etterspør solceller, sier Sakshaug. Når flere vil ha det, produseres det flere panel, noe som gjør at prisene på panelene går ned og fører til at enda flere anskaffer seg det. Det skaper nye, grønne arbeidsplasser, og det gir oss 100% ren og fornybar energi. Mange er stolte av at de lager sin egen strøm, forteller Sakshaug. 

Økende etterspørsel

​Solceller er også miljøvennlig fordi det ikke medfører noen naturinngrep - solcellene blir lagt oppå allerede eksisterende bygg. Så langt er det næringslivet som står for den største økningen i solceller, men stadig flere privatpersoner kommer etter.

- Solcellepanel er en god og rask løsning både for nybygg og for eksisterende bygg, og det tar svært kort tid å få installert det, mener Sakshaug. ​Prisen på solkraft sank med 62 prosent fra 2009 til 2016, og Bloomberg New Energy Outlook regner med at solenergi vil bli den billigste formen for energi i de fleste landene i verden i årene mellom 2030 og 2040. Vurderer du å installere solcellepanel, er kanskje det også noe å ta med i beregningen?