Blir en del av et økosystem

​Når NTE nå samarbeider med Microsoft og Mære landbruksskole, er målet å finne ut om jordbruket selv kan produsere mer av energien de bruker.

NTE samarbeider med Microsoft og Mære landbruksskole

NTE mener at de store satsingene kraftbransjen nå står overfor, bør løses i tett samarbeid med ulike aktører. 

- Å bli en del av et økosystem når du har stått solid på egne ben i 100 år, kan være en krevende øvelse - men det gir masse muligheter, sier Nils Aspaas, som jobber med innovasjon og digitalisering i NTE. 

​På samme måte som de andre aktørene i kraftbransjen, både nasjonalt og internasjonalt, utvikler NTE nye forretningsmodeller. Et av prosjektene vi jobber med for tiden; solcelleanlegg i landbruket, er et samarbeid med Microsoft.

Det er ennå tidlig i samarbeidet, men allerede har noe konkret kommet ut av det; nemlig et solcelleanlegg på taket på en av bygningene på Mære landbruksskole.    ​- Det er viktig for oss å ikke bare levere selve solenergiløsningen, men å se på hvordan vi kan bygge kunnskap både alene og sammen med andre når solcelleanlegget for alvor er oppe og står, forklarer Nils. - Solcellene leverer til enhver tid masse data, for eksempel om hvor mye strøm som produseres og temperaturer og værforhold. Etter hvert vil vi bli i stand til å foreta et treffsikkert estimat på hvor mye strøm de kommer til å produsere de neste dagene, basert på historikken og værdataene. 

Og det er ikke bare Mære landbruksskole som skal montere opp solcelleanlegg. I disse dager er vi i gang med å plukke ut 10 gårdsbruk som blir pilotkunder. Over 200 gårdbrukere har meldt sin interesse, så det er ingen tvil om at landbruket er både modent for nye energiløsninger og frempå når det gjelder å tenke nytt. 

Ut i verden

- For å lykkes med de store endringene, er det noen brikker som må være på plass, sier Shahzad Rana, som er teknologidirektør i Microsoft. - NTE er en stor regional aktør som kan energi. Microsoft er en stor internasjonal aktør med mange partnere. Vi syns det er spennende å se hvilke muligheter som åpner seg med dette samarbeidet. Hvis vi kan finne nye områder som er skalerbare, bygd på Microsoft-teknologien, kan Microsoft være med og åpne dører utenfor det norske markedet, fortsetter Rana. 

Vi tror det er et stort økonomisk potensiale for norsk landbruk når det gjelder strømforbruk. Vi vet allerede at det kan være penger å spare på å endre forbruksmønsteret sitt. Kanskje trenger ikke alle maskinene i fjøset å starte samtidig. Kanskje er det mye å spare på å prøve solcelleanlegg.

Vi vet ennå ikke det fulle potensialet. Men vi tør å prøve - fordi noen ting er du bare nødt til å hoppe i! Og for å få til det, er vi avhengig av et godt samarbeid både med store aktører som Microsoft, og med gårdbrukere i hele Trøndelag. Slik skaper vi et økosystem som er til beste for alle parter.