Dette er det nye NTE-styret

Det har vært styrevalg i NTE, og både eiere og ansatte har valgt sine representanter. Jon Håvard Solum og Eli Arnstad fortsetter som styreleder og nestleder. Styret har også fått 6 nye medlemmer.
NTE logo

Konsernstyret består av syv medlemmer og en observatør. To styremedlemmer velges blant de ansatte i NTE. I tillegg velges én observatør med tale- og møterett blant de ansatte. 

Styret har nå følgende medlemmer

Styreleder: Jon Håvard Solum Nestleder: Eli Arnstad (gjenvalgt) Berit Svendsen (ny) Hege Brende (ny) Tor Ulleberg (ny) Bjørn Helmersen, ansattvalgt, NTE Elektro AS (gjenvalgt) John Ellingen, ansattvalgt, NTE Telekom AS (ny) Mari Støen Gussiås, ansattvalgt observatør, NTE Energi AS (ny)

Ansattvalgte varamedlemmer

Arne Stene, ansattvalgt, NTE Energi AS (ny) May-Lis Halvorsen-Ringseth, ansattvalgt, NTE Marked AS (ny) Stine Nordseth, ansattvalgt observatør, NTE Energi AS (ny)