Emilie tenker på fremtiden til barnebarna sine

Emilie håper barnebarna hennes kan vokse i et minst like bra samfunn som vårt - og gjerne også bedre. 

Profilbilde av Emilie

– Jeg håper vi kommer til å ta litt bedre vare på jorda vår, sier Emilie. – Jeg tror klimaendringene kommer til å bli mye verre. For at det skal bli bedre, må noen gjøre noe for å endre dem. 

I vannkraftlandet Norge er hele 50 % av den energien vi bruker fossil. Det vil si at den er produsert av for eksempel olje, naturgass og kull. Dette er energikilder som kan gå tom, og som bidrar til en økning av Co2-innholdet i atmosfæren. 

Det at bare halvparten av energien vi bruker i Norge i dag, er fornybar, er ikke bærekraftig for fremtiden. NTE produserer utelukkende energi fra vann og sol, som begge er fornybare energikilder som det finnes uuttømmelig mye av. Vi mener det er realistisk å gjøre Norge klimanøytralt. Det er også mulig, men krevende, å gjøre Trøndelag 100 % selvforsynt på fornybar energi. Bidraget vårt er å utvide produksjonen av vannkraft gjennom å rehabilitere de vannkraftverkene vi allerede har og ved å bygge nye. 

– Jeg håper jeg får en fin plass å bo når jeg blir stor, sier Emilie. – At det ikke er masse søppel overalt når jeg har blitt voksen, og at det ikke er mye oppbrent skog.

Noe av det vi i NTE tenker på når vi bygger kraftverk, er å ta minimere inngrepene i naturen. Kraftverk setter varige og synlige spor i naturen. Derfor skal de utformes slik at de i minst mulig grad fremstår som inngrep i landskapet. Den nye kraftstasjonen vi bygger i Nedre Fiskumfoss, for eksempel, skal være i drift i minst 70 år og produsere lokal og fornybar energi for våre barn, barnebarn, oldebarn og tippoldebarn. 

Det er ikke uten grunn konsernsjefen i NTE, Christian Stav, sier at det grønne skiftet er den viktigste jobben hans generasjons ledere kan bidra til. 

Vil du vite mer om hvordan vi jobber med bærekraft? Les bærekraftrapporten vår.