En du kan stole på

– Nå som landbruket er så avansert, er konsekvensene av en driftsstans større enn noensinne, sier Torbjørn Ekle. – Derfor er jeg glad jeg har en elektriker som alltid kommer når jeg ringer ham.

Torbjørn Ekle tok over hjemgården Aspåsen på Åsen for seks år siden. Han og kona Christine har 200 storfe, og driver Aspåsen og Vinan Samdrift med ei melkekvote på 650 000 liter melk i året sammen med naboen. 

Automatisert fjøs

Aspåsen

– Det største marerittet er at det begynner å brenne på gården. Vi har brukt 15 år på å bygge opp den besetningen vi har i dag. Ingen forsikringspenger kan erstatte verken dyrene eller det arbeidet som er lagt ned. Derfor er det utrolig viktig at brannvarslingsanlegget fungerer til enhver tid. 

Gården odelsgutten Torbjørn tok over etter foreldrene sine, var veldrevet. Torbjørn har likevel gjort en del endringer - som seg hør og bør når man vil sette sitt eget preg på noe. 

– Fjøset er så og si helautomatisk nå, forteller Torbjørn. – Alt fra melkeroboter til ventilasjonssystemet som styrer både vifter og luker er avhengig av strøm. Men fôringen, den bruker jeg traktor på. Både ungene og jeg syns det er en hyggelig arbeidsoppgave. 

Per Ove og Torbjørn

Det å ha et driftssikkert anlegg uten driftsstans eller andre problemer er avgjørende - både for Torbjørn og andre bønder. 

– Det er jo livsverket vårt, dette, og det handler både om dyrevelferd og om verdier, sier Torbjørn. – Da er det trygt å ha en leverandør som NTE i ryggen. De følger oss hele veien, og varsler fra når det er på tide med både termografering og elkontroll. 

Finn ut hvilke lover og regler som gjelder for ditt gårdsbruk!

Kontroll på kontrollene

Per Ove Einangshaug

– Elkontrollen begynner allerede på gårdsplassen, sier Per Ove Einangshaug. – Tilstanden på det tekniske anlegget utendørs samsvarer ofte med både antallet og typen avvik jeg finner på det elektriske anlegget.

Per Ove er servicetekniker i NTE, og har mange års erfaring med elkontroller og termografering av fjøs. Han har vært med på utviklingen til større driftsenheter og mer automatisering, og er tydelig på at det stiller stadig høyere krav til elsikkerhet. 

– Jeg syns landbruket har blitt gode på dette med elsikkerhet, sier han. – Mange har jobbet systematisk med det i mange år. Det er færre som tar seg til rette og utfører elektrikeroppgaver selv, men fokuserer heller på det de kan og er gode på; produksjon av mat. 

termografering

Gårdsbruk skal ha elkontroll hvert 3. år. Tidsintervallet er ikke vilkårlig valgt. Det er mye ammoniakk i lufta inne i fjøs, og det fører til korrosjon. Når elkontrollene gjennomføres hvert 3. år, er det ofte nok til at man blir oppmerksom på korrosjonen før den får utviklet seg for langt. 

Finn ut hvilke lover og regler som gjelder for driften din.

– Alt handler om å sikre at driften er så trygg som mulig, sier Per Ove. 

Lover og forskrifter

Espen Børøsund

Enten du driver som heltidsbonde eller deltidsbonde, er landbruket regulert av en rekke lover og forskrifter. 

– Det er mye å holde orden på, sier Espen Børøsund, som er leder for Næringsservice i NTE. – Heldigvis er du ikke alene. 

Bruker du elektrikertjenestene til NTE, får du en samarbeidspartner som hjelper deg med installasjon, med regelmessige kontroller av anlegget og med de forbedringene som kommer med årene. 

Bonde

– Jeg har alltid brukt NTE, forteller Torbjørn. – En av de viktigste grunnene til det, er at jeg vet at de kommer når jeg trenger det; enten det er en mandag morgen eller en fredag etter arbeidstid. Den tryggheten bytter jeg ikke bort for alt i verden!