Gode råd ble ikke dyre

Med 50 melkekyr, 10 kjøttfe, en pen flokk med høner, noen sauer og et par-tre kaniner, for ikke å snakke om fem barn i alderen 7 til 17 år, er både aktivitetsnivået og strømforbruket på Heistad høyt. Tor Martin og Ulrikke priser seg lykkelige for at de har strømavtalen Agrol Forvaltning fra NTE.
En familie som bord på gård holder høner

- Jeg har spart mange tusen kroner på at jeg valgte akkurat denne strømavtalen, sier Tor Martin Eek, som sammen med samboeren Ulrikke Marie Kristiansen Skevik driver gården Heistad på Sparbu utenfor Steinkjer.

Det var tilfeldighetene som gjorde at Tor Martin endte opp med Agrol Forvaltning. Da han ringte til kundesenteret på NTE og oppga omtrentlig strømforbruk og fortalte om drifta på gården, var kunderådgiveren klokkeklar på at dette var den riktige avtalen for ham.

- Så da stolte jeg på henne, jeg, smiler Tor Martin. - Jeg tok det for gitt at kunderådgiveren i NTE sitter med mer kunnskap om strømmarkedet enn det jeg gjør, og da hørte jeg på de gode rådene.

Og det at Tor Martin valgte Agrol Forvaltning, har vist seg å være en lønnsom avgjørelse. I perioder i år har kundene hatt strømpriser på under halvparten av innkjøpsprisen på strøm.

En familie som bord på gård holder høner

Hvorfor bør du velge Agrol Forvaltning?

- Målet med Agrol Forvaltning er at rett og slett å gi kundene gode priser over tid, forteller Berit Buchholdt Gran, som jobber som porteføljeforvalter i NTE.  - Historisk har denne avtalen hatt en god pris for kundene våre.

For å få best mulig pris på strømmen, samler vi mange kunder i en portefølje. Når vi mener at det større sannsynlighet for at prisene skal stige «forhåndskjøper» vi strømmen og kundene får prisen som vi har kjøpt inn. Ved å samle flere kunder i en portefølje får vi mulighet til å handle på samme måte som tidligere bare har vært forbeholdt de alle største strømkundene. Det å kjøpe strøm i en portefølje er en kalkulert risiko. Du kan ende opp med en pris som er høyere enn innkjøpsprisen.

- Men vi i NTE har opparbeidet oss god kompetanse på å kjøpe strøm, mener Gran. - Kundene som har denne avtalen, har hatt vesentlig lavere strømpriser så langt i år enn kunder som har innkjøpspris-avtaler, sier hun. 

Agrol er ikke en kundeklubb du melder deg inn i, men som du får tilgang til gjennom medlemskap i disse organisasjonene:

Felleskjøpet Agri Felleskjøpet Rogaland Agder Norges Bondelag Norges Bygdekvinnelag Norges Bygdeungdomslag Norges skogeierforbund og skogeierandelslagene