Ikke gå deg vill i strømskogen!

Det å velge riktig strømavtale er ikke alltid like lett. For hva er egentlig forskjellen på spotpris og variabel pris, og hvordan er de annerledes enn fastpris? Etter å ha lest denne saken, er du forhåpentligvis litt klokere!
Mann som virker oppgitt

Spotpris/innkjøpspris

Med en spotprisavtale / innkjøpsavtale (begrepene brukes litt om hverandre) betaler du samme pris som leverandøren selv betaler for strømmen, pluss et påslag som leverandøren selv velger. Påslaget er gjerne en øresats per kilowattime eller et fast kronebeløp per måned eller år. 

Alle strømleverandører betaler den samme innkjøpsprisen, så forskjellen mellom de ulike spotprisavtalene, er bare påslaget. Du blir neppe millionær av å bytte leverandør av en spotprisavtale!

Variabelpris

Når du kjøper strøm med variabelpris, setter strømleverandøren din prisen per kilowattime strøm for en periode i gangen, gjerne 14 dager. Hvis det blir endringer i prisen til den neste perioden, blir du varslet om det før endringen trer i kraft. Derfor kan avtalen være noe mer forutsigbar enn en ren spotprisavtale. Med en variabelavtale kan du i perioder oppleve at prisen er litt høyere enn det den for eksempel er for en spotprisavtale. Til gjengjeld er prisen mer forutsigbar; den endrer seg ikke så hyppig. 

Avtaler som heter Topp 5 garanti, Topp 10 garanti og lignende, er variabelavtaler.

Fastpris

Hvis det er viktigere for deg å vite hva du skal betale per kilowattime strøm per måned enn å ha usikkerhetsmomentet som kan følge med en spotprisavtale, er fastpris det beste alternativet. Da betaler du en fast øresats per kilowattime. I perioder vil du kunne oppleve at prisen du betaler er høyere enn markedsprisen (spotprisen). Andre perioder kan du ha en gunstig pris, for eksempel hvis markedsprisen skyter i været. 

Avtalen har bindingstid, som regel ett år.

Varianter

I tillegg til de tre hovedtypene strømavtaler, fins det også flere ulike varianter; for eksempel avtaler med pristak. Med avtaler med pristak får du et pristak på et gitt antall øre/kWh i en avgrenset periode på noen måneder. Uansett hva som skjer med strømprisen, må du aldri betale en høyere pris enn den pristaket setter. 

Uansett om du ønsker forutsigbarhet eller vil ha en pris som følger markedet, så har vi strømavtaler som er tilpasset ditt behov. Prøv strømkalkulatoren vår, så anbefaler vi deg den avtalen som er best tilpasset det du vil ha!