Ingebjørg drømmer om at alle skal ha like muligheter

Ingebjørn vil at andre skal ha like muligheter som henne i framtida.

Profilbilde av Ingebjørg

– Vi hører hver dag at jorda kommer til å gå under snart, og at vi bruker for mye olje og gass, sier Ingebjørg. – Jeg lurer på om det er 30 eller 500 eller flere tusen år før det blir ubeboelig på jorda for mennesker og dyr. 

Ingebjørg er glad i dyr; så glad at hun har lyst til å bli veterinær når hun blir stor, eller i alle fall jobbe med noe innenfor biologi. Derfor påvirker det henne veldig å høre at arter dør ut fordi mennesker forurenser altfor mye. 

– Isbjørner og arter vi ikke har oppdaget ennå, bare dør ut på grunn av menneskene. Det syns jeg er veldig dumt. Og det er helt forferdelig å høre at mesteparten av søpla i havet er plastikkposer og flasker, og at så mange dyr dør av det. Skilpadder som har hektet seg inn i fiskegarn eller som har spist plastikkbiter fordi de tror det er mat. Det er helt forferdelig. 

– Skal det bli mulig for mennesker og dyr å bo på jorda i fremtiden, bør vi begynne å bruke mer vannkraft, solcellekraft og vindkraft, mener Ingebjørg. 

At fremtiden ligger i å bruke mer fornybar energi, er det ingen tvil om. Bare halvparten av all energien vi bruker i Norge i dag, kommer fra fornybare kilder. Den resterende halvparten kommer fra fossile energikilder som kull, olje og gass. Det er ikke bærekraftig for fremtiden. 

Vi må produsere mer lokal og fornybar energi til generasjonene som kommer etter oss. Det betyr blant annet at vi må utnytte sol- og vannkraft til det fulle. Hele strømproduksjonen til NTE kommer fra fornybare energikilder; vann og vind. Fornybar energi fra vann- og vindkraft, produsert på en effektiv måte, er et viktig bidrag til å løse klimautfordringen. 

I tillegg til den grønne energien vi selger, har stadig flere har fått øynene opp for solenergi. Vi selger solcelleanlegg til privatpersoner, landbrukskunder og næringsdrivende. Med solceller på taket produserer du din egen fornybare energi. Solcellene lager strøm av sollyset, som igjen går rett inn i boligens sikringsskap og erstatter strømmen du ellers ville kjøpt fra strømnettet. Den strømmen du produserer, men ikke greier å bruke opp selv, selger du tilbake til strømnettet. Slik bidrar du til at også andre kan bruke energi produsert av sola.  – Det blir jo selvfølgelig gjort tiltak, men jeg syns ikke det blir gjort nok tiltak da, sier Ingebjørg. 

Det er vi i NTE enige med henne i. Målet vårt er å produsere stadig mer lokal og fornybar energi for våre barn, barnebarn, oldebarn og tippoldebarn. Det skylder vi dem som kommer etter oss. 

Vil du vite hvor mye strøm du kan produsere på taket ditt, eller lære litt mer om solenergi?