Likevel er det slik at bare halvparten av den energien som brukes i vannkraftlandet Norge, er fornybar. Resten kommer fra ikke-fornybare energikilder som for eksempel olje, naturgass og kull. Årsaken til dette er at Norge er koblet til det europeiske kraftnettet, og at vi både importerer og eksporterer strøm til og fra andre land i Europa.

Hvis du vil være med og påvirke produksjonen av fornybar kraft, kan en opprinnelsesgaranti være vegen å gå. En opprinnelsesgaranti er en garanti for at det produseres like mye fornybar energi i kraftverkene til NTE som den mengden husholdningen din kjøper fra oss. Kjøper du strøm med opprinnelsesgaranti, bidrar det til mer produksjon av fornybar kraft. Og jo flere som kjøper opprinnelsesgarantier, desto mer fornybar strøm produseres det. Hvis mange nok forbrukere kjøper opprinnelsesgarantier, vil det påvirke kraftbransjen og bidra til en økt satsing på fornybar energi. 

Slik fungerer det i praksis

Strøm er ferskvare, og må helst brukes med det samme den er skapt. Mesteparten av den norske, rene kraften reiser sjelden langt, men havner i norske og skandinaviske stikkontakter. Men siden Norge er koblet til det europeiske kraftnettet, er det vanskelig å holde orden på hvor strømmen vi bruker har blitt produsert. 

Kjøper du en strømavtale med opprinnelsesgaranti, vet du hvem du betaler for å produsere strøm; altså til den kraftleverandøren som leverer strøm inn i nettet. Slik vet du at forbruket ditt er dekket opp av en produsent av fornybar energi. 

Betaler til ikke-fornybare produsenter

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utarbeider en årlig oversikt over strømforbruk og produsenter. I 2018 var det bare 14 % av alle norske strømkunder som kjøpte en opprinnelsesgaranti. Utover de 14 %, betalte strømkundene for kraftproduksjon som var dekket av 9 % fornybart, 33 % kjernekraft og 58 % fossil varmekraft. Velger du opprinnelsesgaranti, kan du gjøre det mer lønnsomt for kraftprodusentene å satse på fornybar energi, og påvirke etterspørselen i markedet. 

vannkraftverk