- Vi har alltid hatt mange kunder innenfor landbruk, så dette er en næring vi kjenner godt, sier Ingvild Øfsti i NTE.

Gjør innkjøpsjobben for deg

— Agrol har tilgang til den store innkjøpskompetansen i Agrikjøp, som er innkjøpsorganisasjonen for bondesamvirkets bedrifter, og oppnår derfor gode betingelser, forklarer Torp. Agrol har over 30 forskjellige avtaler, og bidrar med opp mot 100 millioner kroner i årlige besparelser for medlemmene i eierorganisasjonene. — Jo flere som benytter avtalene, jo større vil besparelsene bli, sier han videre.

— Som enkeltbonde er det krevende å sette seg inn i og følge med på hva som er økonomisk gunstig, spesielt innenfor et område som strøm. Nå har vi fått på plass en gunstig avtale som gir deg to valg. Agrols oppgave er å gjøre innkjøpsjobben for bonden, så tilbudene skal ikke være vanskelige å sette seg inn i, understreker han. Det er umulig å unngå å bruke energi, og det utgjør ofte store utgiftsposter, så det er et svært relevant område for innkjøpsavtaler. Dermed spares både tid og penger.

Energi blir stadig mer sentralt

Å bruke fornybar energi er helt i tråd med bøndenes ønske om ren og trygg mat. Med økt automatisering og elektrifisering av utstyrsparken tror Torp mer av energien vil komme fra fornybare kilder. Han ser for seg en spennende utvikling på utstyrsfronten. — Spesielt lette kjøretøy vil nok bli elektriske og erstatte bruken av diesel, spår den engasjerte bonden videre.

NTE har god kjennskap om landbruket

Torp berømmer NTE for sin kjennskap til næringa, og mener NTE er en god samarbeidspartner — Å kunne diskutere med leverandører som forstår næringas dynamikk er viktig i tillegg til å oppnå gunstig pris, påpeker han. Hans Edvard Torp er så fornøyd at han var første kunde som inngikk Agrol-energipartneravtale med NTE.

Selv driver Hans Edvard Torp både korndyrking og andeklekkeri på gården Torp i Vestfold. — Hos oss er det vifter, ventilasjon, vannpumpe, korntørker og rugemaskiner som trekker mest strøm. 1100 avls-ender må trives for å verpe mange befrukta egg, og her på gården leverer vi nær 4.000 nyklekkede kyllinger hver uke. Temperaturen være jevn og lufta frisk og god, så strømforbruket er jevnt, forklarer han.

Ingvild Øfsti kan melde om god mottagelse i markedet. — Vi har fått mange kunder fra andre regioner enn Trøndelag, og ser at vi med denne avtalen er konkurransedyktige med hvem det enn skal være, smiler hun fornøyd.

Innkjøpsfordelene i Agrol er tilgjengelig for medlemmene av disse organisasjonene:

  • Felleskjøpet Agri
  • Felleskjøpet Rogaland Agder
  • Norges Bondelag
  • Norges Bygdekvinnelag
  • Norges Bygdeungdomslag
  • Norges Skogeierforbund og skogeierandelslagene
  • Fast ansatte i bedrifter tilknyttet norsk landbrukssamvirke.