Komfyrvakten består av en sensor og en strømbryter, som enten er plassert bak komfyren eller i sikringsskapet. Sensoren overvåker kokeplatene. Hvis den oppdager fare for brann, utløser den en alarm. Om ingen reagerer på alarmen, gir sensoren beskjed til bryteren om å kutte strømmen til komfyren. 

Hvem er mest utsatt for komfyrbranner?

Komfyrbranner kan selvfølgelig skje alle, men noen grupper er mer i risikosonen enn andre. De fleste komfyrbranner skjer på dagtid og rammer eldre mennesker, mens det er branner som starter på natta som tar flest liv. Da har det ofte vært kombinasjonen av matlaging, alkohol og rus som har gått galt. Vi anbefaler at alle har en komfyrvakt koblet til komfyren sin.

Kjøp komfyrvakt inkludert montering

Hos NTE får du kjøpt komfyrvakt, med montering fra sertifisert elektriker inkludert i prisen. 

Kjøp komfyrvakt inkludert montering her!