Svein Bjørge er medgründer, daglig leder og festivalsjef for Steinkjerfestivalen. Sammen med Gisle Aarlott diskuterte Bjørge at det skjedde alt for lite på kulturfronten i hjembyen. «Det vi trenger er en skikkelig festival», kom de fram til. Og som tenkt, så gjort. Allerede det første året ble det en ganske stor festival, med profilen «noe for alle».

NTE var med som sponsor og samarbeidspartner allerede fra starten av. Steinkjerfestivalen er ikke en sjangerfestival, men skal passe for et bredt publikum. Hit inviteres derfor flere av de store ikonene i norsk musikk. Men, festivalen har helt fra starten også invitert nye, spennende norske artister til festivalen.

— De første årene ble det stilt noen spørsmålstegn ved å invitere ukjente artister. Men, etter hvert har publikum sett at mange av de som er store i dag, faktisk startet på Klubben under Steinkjerfestivalen. Nå er de nye artistene er viktig del av festivalen også for publikum. Mange kommer for å finne sine nye favoritter, forklarer Bjørge.

Festival for alle

Steinkjerfestivalen er en av få festivaler uten aldersgrense. Dette har de oppnådd gjennom et tett samarbeid med politi og skjenkekontroll. I samarbeid med Fylkesmann og politi har de også kontroller mot narkotika. Festivalområdet er oversiktlig og kompakt, og innenfor området kan alle gå fritt imellom arrangementene, også om de har kjøpt en øl.

— På elleve år har det vær ett eneste registrert tilfelle av bråk, så politiet sier det er roligere enn en vanlig helg. Slikt kommer ikke av seg selv. Vi legger stor vekt på sikkerhet og har mange vakter. Skjenkekontrollen inviteres inn, vi ser helst at de kommer innom hver dag under festivalen. Selv om noen synes det er strengt, er det enda flere som liker at vi har nulltoleranse mot overstadig fyll, sier Bjørge.

— Det skal være trygt å sende ungdommene til Steinkjerfestivalen. Vi har et meget bredt sammensatt publikum, fra de helt unge til pensjonister. «Noe for alle» er ikke et tomt slagord, men gir føringer for hvordan festivalen gjennomføres, understreker han.

— For meg er NTE en folkelig og seriøs aktør. De er opptatt av kvalitet i alle ledd, på samme måte som oss.Vi ønsker sponsorer vi kan samarbeidet tett med, og her er NTE en virkelig på banen. De er vår største sponsor og vi har alltid en god, konstruktiv dialog, sier Bjørge.

NTE og festivalen

— NTE som sponsor og samarbeidspartner har vært utrolig viktig for utviklingen av festivalen. I etableringsfasen var støtten helt avgjørende for å bygge festivalen. I dag er støtten essensiell som et bidrag til å fortsette å kvalitetssikre og videreutvikle festivalen, sier Bjørge.

Dagfinn Brendmo forteller at NTE bidrar også faglig inn i festivalen. — Internt i NTE har vi dyktige folk som har god oversikt over hva som rører seg i musikklivet, og de kommer med innspill til festivalledelsen, sier Brendmo som er sponsoransvarlig i selskapet.

Det er du som NTE-kunde som gjør det mulig for oss å bidra... Når du velger oss blir verdiene værende i regionen.

Det er du som er NTE-kunde som gjør det mulig for oss å støtte Steinkjerfestivalen og andre tiltak. Når du velger oss, blir verdiene værende i regionen. Det kommer en rekke lokale og regionale initiativ til gode.

Festivalen er med på å gjøre Steinkjer og Nord-Trøndelag mer attraktiv. Byens ordfører har uttalt at «Steinkjerfestivalen er det viktigste som skjer her i byen». Den positive stemningen og all aktiviteten festivalen fører med seg gir positive økonomiske ringvirkninger.

— Det viktigste er kanskje likevel at Steinkjerfestivalen beviser at vi får til store ting her også, smiler Svein Bjørge, som allerede er godt i gang med planleggingen den 12. festivalen. Sett av siste helga i juni, så sees vi i Steinkjer!

Trønderske ildsjeler takker NTE - NTE takker deg!