Entusiasmen, tilbakemeldingene og oppmerksomheten de unge viser på Byafossen når vi forteller historien om evighetsmaskina i kraftstasjonen som låner vannet i elva i noen sekunder for å lage grønn strøm, gjør meg optimistisk. Det er ren magi!

Det er for ungene, de neste generasjonene, vi bygger anlegg som Storåselva og Byafossen. Det er deres generasjon, barna deres og barnebarna som kommer til å bruke den kortreiste og fornybare energien. I 2050 er gjestene våre sikkert etablert med både studielån, boliglån og kanskje familie. Har vi da greid overgangen til et fossilfritt og fornybart samfunn, et samfunn som lever i pakt med naturen og med kontroll på utslippene?

Det er to år siden uttrykket «det grønne skiftet» ble kåret til årets nyord. Vi kan fastslå at det er langt fram. Når vi leser Det Internasjonale Energibyrå sin statistikk for verdens energiforbruk i fjor, ser det nemlig svart ut for det grønne skiftet. Energibruken vokser, og forurensende, fossile energikilder, som olje, gass og kull står for 70% av økningen. I vannkraftlandet Norge er faktisk også fortsatt hele 50% av energibruken fossil, selv om strømmen vår er fornybar.

Her til lands er transportsektoren en tydelig utfordring. Det illustreres godt gjennom diskusjonene om elektrifisering av Trønderbanen. Gang på gang er det spist kake for å feire at alt skulle vært klart for å kutte fossil drift. Like mange ganger skapes det ny usikkerhet om prosjektet og framdrifta. En fossilfri Trønderbane vil redusere klimautslippene med mellom 12 000 og 13 000 tonn klimagass per år, men viljen til gjennomføring er uklar. Jeg mener at det grønne skiftet er den viktigste jobben min generasjons ledere og politikere kan bidra til. Vi har et ansvar for å gå foran, vise handlekraft og skape et samfunn som sikrer en fremtid for neste generasjon uten å ødelegge vår felles klode.

Og jeg tror vi kan gjøre mye med litt ungdommelig pågangsmot. Ren energi gir muligheter for utvikling – utvikling både i retning av et mer miljøvennlig samfunn, og utvikling av lønnsomme og bærekraftige arbeidsplasser lokalt. Vi kjenner utfordringene, vi har kompetansen, vi har industrien og nettverkene. Alt ligger til rette for å realisere en drøm: At Trøndelag blir Norges første fossilfrie region. Jeg er ikke det minste i tvil om hva våre entusiastiske og utålmodige gjester på Byafossen mener om den saken! Hva med deg? Vil du være fossil eller fornybar? 

Innlegg av konsernsjef Christian Stav