Alt begynner i det små. Stein på stein bygger vi det et nytt samfunn uten lavere utslipp. For å være en av de som gå foran, er NTE partner i ZEN, et av Europas største forskningssentre for miljøvennlig energi.  Målet er å utvikle og bygge nabolag uten klimagassutslipp. Nabolag som produserer og bruker fornybar energi og som bruker energi mer effektivt. Kanskje er det snakk om solceller, om ladbare biler, om passivhus som bruker vesentlig mindre energi fordi de har ekstra varmeisolasjon, ekstra god tetthet, gode vinduer og varmegjenvinning. Kanskje er det tiltak som bare er på tegnebrettet ennå, eller som ikke har kommet dit engang.

– Jeg håper jeg kan vokse opp og tenke at jeg har gjort noe, og at jeg ikke er alene om å gjøre det, sier Frøya. – At alle tenker på andres beste, og ikke bare på sitt eget beste.

Christian Stav, som er konserndirektør i NTE, mener at det grønne skiftet er den viktigste jobben ledere i hans generasjon kan bidra til. Hvis flere tenker som ham, kan vi forhåpentligvis se tilbake og se at det vi gjorde, utgjorde en forskjell. Da kan kanskje Frøya få drømmen sin oppfylt; At barna hennes kan vokse opp i et samfunn og vite at vi gjør det vi kan.

Vil du bli kunde hos oss?