Komfyren er den største brannkilden i hjemmet, og så godt som alle komfyrbranner skyldes tørrkoking. Tørrkoking skjer oftest på dagtid. Det er så lite som skal til. Kanskje skal du bare skynde deg å sette på en vaskemaskin samtidig som du lager middag. Kanskje hjelper du minstemann med leksene samtidig som du koker pasta. 

Det er brannene som starter nattestid som tar flest liv. Komfyrbrannene på nettene skjer oftest hos yngre mennesker som sovner mens de lager nattmat. 

En komfyrvakt er en investering som gjør hverdagen din mer brannsikker. 

Øker brannsikkerheten betraktelig

Komfyrvakten består av to deler, en sensor og en strømavbryter, som enten er plassert bak komfyren eller i sikringsskapet. Sensoren overvåker kokeplatene. Hvis den oppdager at det er fare for brann, utløser den en alarm. Hvis ingen reagerer på alarmen, gir sensoren beskjed til bryteren om å kutte strømmen til komfyren. 

Komfyrvakten kan brukes på alle elektriske komfyrer, uavhengig av om du har induksjon, glasskeramisk eller støpejernstopp. 

Siden 2010 har det vært krav til komfyrvakt i alle nye boliger, og når det legges opp ny kurs til komfyren i eldre hus. Det samme kravet gjelder for fritidsboliger. Hvis kjøkkenet ditt er eldre enn fra 2010, anbefaler vi å ettermontere komfyrvakt.  

Og du - sjekk med forsikringsselskapet ditt; noen forsikringsselskap gir rabatt i forsikringspremien når du installerer en godkjent komfyrvakt!

NTE Elektro har avdelinger i Trondheim, Stjørdal, Levanger, Verdal, Steinkjer og Namdalen - ta kontakt med oss hvis du trenger en komfyrvakt!

Du kan også bestille elektriker direkte på nett gjennom tjenesten Min elektriker.