Vi har så vidt sett starten på nok en digital revolusjon. Smarthjem-løsninger, robotisering, stemmestyring, Internet of Things – mye vil skje i løpet av veldig kort tid. Har du ikke godt nok nett, blir du ikke med på noe av dette, og det gjelder både for bedrifter, kommuner og for hver enkelt familie.

Ifølge Svein Olav Munkeby, adm.dir. i NTE Marked, kan tregt internett bli katastrofalt for både kommuner og enkeltpersoner, og han nevner alt fra digital analfabetisme og ensomhet til fraflytting og døende næringsliv som konsekvenser.

Det digitale klasseskillet er en realitet

Det digitale klasseskillet skapes når det er forskjell på hvor god tilgang innbyggerne har til godt nett og utstyr. Skillet kan oppstå mellom mange ulike grupper. For eksempel unge og gamle, rike og fattige eller bygd og by.

Digital kompetanse er etter hvert en forutsetning for å kunne delta aktivt i samfunnslivet. Barn som ikke har et godt nok tilbud hjemme eller på skolen, vil henge etter. Et boområde som ikke har godt nok utbygd internett, er ikke attraktivt – verken for innflyttere eller næringslivet.

Halve Norge har for dårlig nett

Den digitaliseringen som skjer nå, betyr veldig store endringer for helse, skole, samferdsel og andre viktige samfunnsområder, og «alle» er enige om at dette skal vi satse på. Men grunnlaget for å klare det er godt nok nett – og tall fra i fjor viser at bare halvparten av husholdningene har skikkelig bredbånd.

Bygdefiber er en skikkelig NTE-suksess

Noen steder ramler utenfor den kommersielle utbyggingen, det er rett og slett ikke lønnsomt å bygge ut med fiberkabel. Løsningen til NTE har vært å dra i gang Bygdefiber – en form for dugnadsinnsats – på slike steder. Vi har gått foran og dratt i gang prosjekter, og så har lokale ildsjeler kommet etter og jobbet videre med dem.

Men halve Norge trenger bedre nett, så flere må på banen. Skal alle få samme gode utgangspunkt for å ta del i det digitale samfunnet, må Staten inn med større ressurser.

Er det sammenheng mellom fotball og næringsutvikling?

Folk bosetter seg der de har god tilgang til internett. Bedrifter etablerer seg der det bor folk. Så enkelt, og så vanskelig. Så forholdet mellom skikkelig god streaming av fotball, bolyst og næringsutvikling er faktisk ganske åpenbar. Let's play!

b2ap3_thumbnail_6