Er Strømprisen bestemmes av tilbud og etterspørsel; altså hvor mye som produseres, og hvor mye som forbrukes. Vi kan bruke den lave strømprisen nå i vinter som et eksempel. 

Den milde vinteren har ført til at vi bruker lite strøm. Samtidig har det regnet mye, og det har vært mye vind og dermed mer vindkraftproduksjon. Disse faktorene har ført til at det har blitt produsert mye strøm. Dermed har det vært mye produksjon, men lite etterspørsel etter strømmen som har blitt produsert. 

Strømprisene i Norge bestemmes på det nordiske/nordeuropeiske kraftmarkedet. Norge har ikke et eget kraftmarked, men er en del av et større marked bestående av Norge, Sverige, Finland, Danmark og de baltiske landene. I tillegg er Norge direkte eller indirekte integrert med land som Tyskland, Polen og Nederland. 

Kjøp og salg av strøm foregår ved at alle strømprodusenter varsler hvor mye de planlegger å produsere, mens sluttbrukerselskapene melder hvor mye strøm de trenger. Strømprisen fastsettes etter tilbud og etterspørsel på strømbørsen NordPool, hvor alle handler med alle.

Disse faktorene spiller alle inn når det gjelder prissettingen av strømprisen: 

Nedbørsmengde og vanntilsig

Store deler av det nordiske kraftmarkedet forsynes av vannkraft, og derfor har nedbørsmengden stor betydning for strømprisen. Hvis det regner mye eller er så varmt i været at snøen smelter, er det mye vann som kan brukes til kraftproduksjon. Når det er mye kraft tilgjengelig, går strømprisen ned.

Temperaturforhold

Det går mer strøm når det er kaldere. Mange bruker varmepumper eller elektriske ovner til å varme opp husene sine, og mange har varmekabler i gulvene. Når etterspørselen etter strøm er høy, går strømprisen opp.

Prisene på kull og gass

I motsetning til vindkraft og vannkraft, hvor “råvarene” er gratis, må kull- og gasskraftverkene i Europa kjøpe inn “råvarene” som skal til for å produsere strøm. Hvis prisene på gass eller kull blir for høye, reduseres produksjonen. Det gir mindre tilgjengelig kraft på strømbørsen, og det fører til høyere strømpriser.

Dollarkurs

Siden kullet prises i dollar, blir kullprisene lavere når dollar kursen går ned. Når dollarkursen er lav, kan kullkraftverkene kjøpe inn mer kull til en billig penge og øke produksjonen. Økt produksjon gir mer tilgjengelig kraft på kraftbørsen, og fører til lavere strømpriser.

Eurokurs

Strømprisen fastsettes i euro. Dersom den norske kronen svekker seg, altså at eurokursen stiger, så blir prisen omregnet i norske kroner høyere, og dermed høyere strømpriser.

Prisene på Co2

Kraftverk som slipper ut Co2, blant annet kull- og gasskraftverk, må kjøpe Co2-kvoter som dekker utslippene sine. Disse kvotene handles i et eget marked. Hvis prisen på Co2-kvotene blir for høy, kan det bli så ulønnsomt å produsere strøm at produksjonen reduseres. Det gir mindre strøm på markedet, og fører til høyere priser.

Kjernekraftverk

Flere av landene vi deler kraftmarked med, blant annet Sverige, Finland og Tyskland, har kjernekraftverk. Antallet kjernekraftverk og mengden kraft de produserer er en del av totalbildet på hvor mye tilgjengelig kraft det er på kraftbørsen, og har derfor innvirkning på strømprisen. I Finland er en ny kjernereaktor under oppføring, og den ventes å komme i drift i løpet av 2020. Det vil øke mengden tilgjengelig kraft på strømbørsen.

Økt produksjon

Hvis man bygger ut produksjonskapasiteten, slik NTE for eksempel gjør med utbyggingen av Nedre Fiskumfoss i Namsen, øker mengden tilgjengelig kraft.

Kraftforbruket

Siden strømprisen er avhengig av tilbud og etterspørsel, har mengden strøm vi bruker mye å si for strømprisene. Forbruket i Norge øker mer enn økningen i produksjonskapasitet, og det vil si at vi må importere stadig mer strøm.Trøndelag er en av regionene i landet som allerede bru ker mer strøm enn det som produseres.

Det økte forbruket gir høyere etterspørsel på kraftbørsen, som igjen fører til høyere priser.

Følg strømprisen time for time i appen

I kundeappen får du full oversikt over strømprisen, time for time, det neste døgnet. I tillegg til at du kan følge med på strømforbruket ditt. Les mer og last ned kundeappen her.

Er du ikke NTE-kunde? Prøv strømkalkulatoren og se hvilken strømavtale som passer deg best.