Midlene fra NTE er øremerket til å skape nytt innhold og annen produktutvikling ved senteret. For både barn og voksne er det utviklet dramatiseringer som formidler historien på en levende og engasjerende måte.

— Publikum får gode opplevelser fordi vi både kan bruke gode manusforfattere og gi amatørskuespillerne profesjonell instruksjon og støtte, forteller Ingegerd Eggen, avdelingssjef ved Stiklestad. Hun nevner Rasmus Rohde som en av manusforfatterne de har brukt.

NTE var også sentral da middelaldergården Stiklastadir ble påbegynt. Gården er bygget etter historiske kilder og arkeologiske funn, og viser hvordan det kan ha sett ut for tusen siden. — Vi har en ambisjon om å få bygget ut et helt tun fram mot 2030, forteller Eggen. Allerede står et langhus og et gjesteloft klart. Byggeskikken er så original som mulig, blant annet er det brukt en lafteteknikk som ble borte i tiden da svartedauen herjet.

Stiklastadir brukes til å fortelle opptakten til slaget på Stiklestad, og hvorfor trønderne var i konflikt med Olav. Gården, høvdingen Kolbjørn Gunnarsson og familien hans er oppdiktet, men fortellingene og aktivitetene er reelle.

— Utviklingen av utstillinger, fortellerstunder og dramatiseringer er eksempler på hva den økonomiske støtten fra NTE og andre har gitt oss mulighet til å realisere, sier Eggen videre.

«Arvesølvet» er et tablåteater som spilles ved tre av tunene på folkemuseet. Historiene fra 1898, 1942 og 1959 forteller om arven i både konkret og overført betydning. Her er det både liv, latter og alvor.

Helårig tilbud

Kultursenteret på Stiklestad har aktiviteter gjennom hele året. Blant annet kommer det mange skoleklasser hit, og bedrifter og organisasjoner holder seminarer ved hotellet. De sper ofte på med kulturelle innslag.

— Sommeren, og spesielt Olsokdagene er likevel den travleste tiden. Foruten det kjente Spelet om Heilag Olav, arrangeres det en rekke foredrag og kulturaktiviteter med kjente og ukjente artister, forklarer Eggen. Her er det plass til både stort og smått. Mens spelet har det historiske perspektivet, er de andre arrangementene langt mer dagsaktuelle. Temaet for Olsokdagene i år er «Vendepunkt».

—Fordi vi har treårige avtaler med samarbeidspartnerne, kan vi tilby et mangfoldig program med flere foredrag enn de som vi garantert fyller salen med. Midtøstenkorrespondent Sidsel Wold og samfunnsdebattant Per Fugelli får derfor følge av blant annet Leif Inge Ree Petersen som skal foredra om Olavs seier i slaget ved Nesjar som et vendepunkt og Grete Brochmann som trekker fram vendepunkt i nyere norsk innvandringshistorie.

Når mange kunder velger NTE som leverandør beholdes verdiskapningen i regionen

Når mange kunder velger NTE som sin leverandør, beholdes verdiskapingen i regionen, og vi får mulighet til å støtte Stiklestad og mange andre viktige kulturbærere.

Å støtte en så viktig institusjon og kulturbærer som Stiklestad nasjonale kultursenter gir NTE mulighet til å gi noe tilbake til kundene og Trøndelag.

— Vi mener det er de kundene som velger en lokal aktør som skal takkes. Strømprisene er like, men samfunnsansvaret leverandørene viser, er ikke lik, understreker Dagfinn Brendmo, som er sponsoransvarlig i NTE.

Trønderske ildsjeler takker NTE - NTE takker deg!